Budżet na rok 2018 przyjęty
29.12.2017 Szymon Niemczewski 2204
grafika
Powiązane galerie:
grafika
29.12.2017

7

Aktualności

28 grudnia 2017 roku w sali konferencyjnej Nakielskiego Ośrodka Kultury, podczas XLIII sesji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią, radni przyjęli jednogłośnie projekt budżetu na rok 2018.

Obradom przewodniczył Jan Światłowski, który po stwierdzeniu quorum głos oddał przedstawicielkom Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Obecność Marii Kaczmarek i Izabeli Dyks związana była z uhonorowaniem Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Sławomira Napierały Medalem im. dr. Henryka Jordana. Odznaczenie przyznawane jest za systematyczną pracę lub wybitne zasługi na polu rekreacji i usportowienia dzieci i młodzieży (np. w organizowaniu rekreacji w czasie wakacji i ferii). Wczorajsza sesja była okazją by w imieniu Rady Miejskiej, za pracę na rzecz Gminy Nakło nad Notecią, Jan Światłowski mógł podziękował Dyrektorowi Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Markowi Michalakowi, który z dniem wczorajszym przeszedł na emeryturę.

Ostatnia sesja w tym roku w głównej mierze poświęcona była uchwaleniu budżetu Gminy na rok 2018 - ostatniego budżetu tej kadencji Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią. Głosowanie poprzedziło sprawozdanie Burmistrza z działalności międzysesyjnej, a następnie opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy ws. projektu uchwały dotyczącej projektu uchwały budżetu na 2018 roku i projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Nakło nad Notecią. Przewodnicząca Komisji i Finansów Rady Miejskiej - Ewa Haberska przedstawiła opinię na temat projektu budżetu. Swoje opinie przedstawiły również kluby radnych. W imieniu klubu Platformy Obywatelskiej - Kazimierz Wnuk, w imieniu klubu Prawa i Sprawiedliwości - Jolanta Tadych, a w imieniu klubu Razem dla Nakła - Paweł Wiśniewski. Projekty uchwał budżetowych przybliżył skarbnik Tomasz Angielczyk. Radni po wysłuchaniu opinii w głosowaniu jawnym jednogłośnie przyjęli budżet na kolejny rok.

Podczas obrad radni podjęli kilkanaście uchwał, m.in. w sprawie: 

  • ustalenia wykazu niezrealizowanych kwot wydatków zamieszczonych w budżecie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, które nie wygasają z upływem roku budżetowego; 
  • zmieniającą uchwałę w sprawie przyjęcia Statutu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią; 
  • wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego przejęcia przez Miasto Bydgoszcz zadania własnego Gminy Nakło nad Notecią z zakresu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych; 
  • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania narkomani na 2018 rok wraz z Preliminarzem Wydatków; 
  • przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego po zachodniej stronie ul. Gimnazjalnej w Nakle nad Notecią.

W dalszej części zatwierdzono plan pracy Rady Miejskiej na 2018 rok, a także plany pracy stałych komisji rady Miejskiej. Przedstawiono również "Raport z realizacji gminnego programu ochrony środowiska za lata 2015-2016".


Link do albumu zdjęć - KLIKNIJ TUTAJ!

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
grafika
15.01.2019 Szymon Niemczewski Miasto
inwest_banner.png
pl_czystosc2b.png
baner_ostrzezenie.png
powietrze_banner.png
Beznazwy-1.png
adres:
ul. Księdza Piotra Skargi 7
89-100 Nakło nad Notecią
tel:
52 386 79 00
fax:
52 386 79 02
email:
sekretariat@umig.naklo.pl
baner_przetargi_310_130.png
kawka.png
profil zaufany.png
profil zaufany.png
baner_ePUAP_324_130_biale.png
historia.png
Beznazwy-1 - Kopia (2).png
radio.jpg
baner_CEIDG_324_130.png
dowo.png
Beznazwy-1.png
LOGO-poziom-rozw-internet.jpg