Obradowali nakielscy radni
30.03.2018 Tomasz Rogacki 2614
grafika
Powiązane galerie:
grafika
30.03.2018

10

Aktualności

W dniu 29 marca odbyła się XLVI sesja Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią.

Kolejna sesja obfitowała w szereg uchwał, których było ponad 30. Tradycyjnie rozpoczęto od sprawozdania burmistrza Sławomira Napierały z działalności między sesjami.

Co do uchwał do dalszego rozpatrzenia zdjęto uchwałę dotyczącą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w Paterku w rejonie ul. Kcyńskiej i os. Sobieskiego. Swoje wątpliwości wyrazili tutaj radni Mariusz Malikowski i Zdzisław Sell. Z kolei na wniosek burmistrza do porządku obrad wprowadzono dodatkowy projekt uchwały w sprawie zawarcia porozumienia przez gminy Nakło nad Notecią i Sadki dotyczącego realizacji i finansowania zadania pn. Opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej wraz z założeniami programu funkcjonalno-użytkowego celem odprowadzenia wód do cieku Rokitka z terenów gmin Nakło nad Notecią i Sadki. Na sesji przyjęto także lokalny program rewitalizacji miasta i gminy uwzględniając w nim uwagi mieszkańców. Zostały podjęte uchwały w sprawie trybu przyznawania oraz rodzajów i wysokości nagród i wyróżnień za osiągane wyniki sportowe oraz w sprawie regulaminu dotyczącego zasad wynagradzania nauczycieli. Był także cały pakiet uchwał uchylający uchwały z lat 2012-2016 dotyczących sprzedaży nieruchomości w trybie bezprzetargowym. Uchylenia wynikały z faktu rezygnacji najemców z ich kupna.

Radni przyjęli sprawozdania z realizacji programu współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi oraz z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny.

Gdy w wolnych wnioskach poruszono problem śmieci burmistrz Sławomir Napierała zwrócił uwagę na powrót plagi wyrzucania worków śmieci do przydrożnych rowów, a nawet na przystankach autobusowych. Jest to o tyle niezrozumiałe, że przecież wszyscy płacimy za śmieci i są one odbierane.

Sesję zakończył przewodniczący rady Jan Światłowski przekazaniem wszystkim świątecznych życzeń.

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
inwest2.png