720mm_baner.jpg
Pierwsza e-sesja przebiegła sprawnie
04.12.2018 Tomasz Rogacki 1785
grafika
Powiązane galerie:
grafika
04.12.2018

15

Aktualności

W dniu 3 grudnia radni nowej kadencji spotkali się na II sesji Rady Miejskiej. Była pierwszą, podczas której wszystkie głosowania odbywały się elektronicznie, a zarazem sesja była transmitowana na żywo.

Po zatwierdzeniu porządku obrad, który m.in. obejmował 28 projektów uchwał, przedstawionego przez przewodniczącego Pawła Wiśniewskiego sprawozdanie z działalności między sesjami przedstawił burmistrz Sławomir Napierała. Na zakończenie poinformował radnych, że gmina uzyskała promesę od wojewody kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza na 1 mln zł z przeznaczeniem na dokończenie budowy szkoły w Paterku. Ma to nastąpić w II semestrze roku szkolnego. Ponadto na wyposażenie szkoły trzeba będzie przeznaczyć ok. 400 tys. zł. Przedszkole do nowych pomieszczeń zostanie przeniesione w okresie wakacji.

Spośród uchwał najważniejsze dotyczyły uchwalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, od nieruchomości oraz przyznawania i wysokości diet radnym. W tym ostatnim przypadku wysokość diet pozostała bez zmian. Zmieniły się jedynie diety przedstawicieli Zgromadzenia Związku Gmin Kcynia – Nakło – Szubin oraz stawki zwrotu kosztów podróży.

Do Zgromadzenia wybrano dwóch przedstawicieli gminy Nakło nad Notecią: Jana Światłowskiego, Mariusza Malikowskiego. Jednocześnie burmistrz Sławomir Napierała złożył rezygnację z funkcji w Zgromadzeniu, proponując, aby na najbliższą sesję przygotować projekt uchwały powołujący w jego miejsce Szymona Karolczaka, którego kandydatura została zgłoszona podczas sesji.

Wybrano również przewodniczących poszczególnych komisji rady:

Komisja Rewizyjna – Ryszard Kubiak

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji – Antoni Żygowski

Komisja Rolnictwa i Infrastruktury Drogowej – Halina Mnichowska

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia, Polityki Społecznej i Porządku publicznego – Jan Grabarski

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki komunalnej – Dariusz Domek

Komisja Budżetu i Finansów – Ewa Haberska

Przegłosowano również zgodę na zawarcie umowy najmu na okres 5 lat pomieszczeń parterowych WDK Paterek dla apteki i NZOZ Medicus.

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
inwest2.png