720mm_baner.jpg
Obradowali nakielscy radni
31.01.2019 Tomasz Rogacki 1539
grafika

W czwartek 31 stycznia w sali konferencyjnej Nakielskiego Ośrodka Kultury odbyła się IV sesja Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią.

Zanim przystąpiono do obrad przewodniczący rady Paweł Wiśniewski złożył podziękowania w imieniu całej rady pracownikom samorządowym, którzy w tym roku przeszli na emeryturę: inspektorowi ds. obsługi rady miejskiej Józefie Jankowiak oraz kierownikowi Zakładu Robót Publicznych Mieczysławowi Kubiakowi (nieobecnej Grażynie Ozdze podziękowania zostaną przekazane).

Sprawozdanie z działalności burmistrza między sesjami przedstawił sekretarz Krzysztof Kopiszka. Ze strony radnych nie było pytań ani uwag do sprawozdania.

Podjęto pakiet 18 uchwał. Wśród nich były uchwały powołujące składy poszczególnych komisji rady:

Komisja Rewizyjna: Ryszard Kubiak, Mariusz Malikowski, Antoni Żygowski, Zdzisław Sell.

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji: Ryszard Kubiak, Mariusz Malikowski, Antoni Żygowski, Zdzisław Sell.

Komisja Rolnictwa i Infrastruktury Wiejskiej: Halina Mnichowska, Ewa Hoppe, Sławomir Krainski.

Komisja Edukacji, Kultury, Sportu, Zdrowia, Polityki Społecznej i Porządku Publicznego: Jan Grabarski, Michał Gacka, Anna Karolczak, Kazimierz Wnuk, Michał Krzoska.

Komisja Rozwoju Gospodarczego i Gospodarki Komunalnej: Dariusz Domek, Szymon Karolczak, Jan Światłowski.

Komisja Budżetu i Finansów: Ewa Haberska, Katarzyna Borzych-Kubacka, Jan Marciniak, Jolanta Tadych, Monika Młynarczyk.

Powołano również Nakielską Radę Seniorów, którą tworzą: Ewa Haberska, Andrzej Bojko, Jadwiga Cyganek, Józefa Jankowiak, Barbara Kunert, Ewa Tadrowska, Jolanta Ulatowska.

Nadano nazwę drodze wewnętrznej w parku przemysłowym – Nadnotecki Park Przemysłowy.

Były też uchwały dotyczące sprzedaży nieruchomości, dzierżawy, określenia warunków udzielania bonifikat i stawek jednorazowych opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności gruntów, udzielania dotacji celowej na zadania z zakresu ochrony środowiska, sposobu odbierania odpadów komunalnych, stawek opłaty targowej.

Przewodniczący Paweł Wiśniewski poinformował radnych, że sejmik województwa opracował projekt uchwały antysmogowej. Gdy wejdzie w życie będziemy mogli aplikować o środki zewnętrzne na likwidację niskiej emisji. Poza tym w dniu 7 lutego o godz. 11.00, w sali konferencyjnej NOK-u, odbędą się konsultacje społeczne w zakresie niskiej emisji.

Przewodniczący przedstawił również kilka listów, które wpłynęły do biura rady od mieszkańców.

W wolnych głosach Ewa Haberska zwróciła się z prośbą o interwencję do PKP, aby uporządkował nakielski dworzec. Zwłaszcza tunel jest zanieczyszczony i cuchnący, a pasażerowie z tego powodu nie korzystają z niego, ale przechodzą przez tory.

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
inwest2.png