720mm_baner.jpg
Konsultowano uchwałę antysmogową
11.02.2019 Szymon Niemczewski 846
grafika

W dniu 7 lutego 2019 r. o godz. 11:00 w Sali konferencyjnej NOK  odbyło się spotkanie informacyjne w ramach konsultacji społecznych, w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (tzw. „uchwały antysmogowej”).

Organizatorem spotkania był Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. W spotkaniu uczestniczyli Zastępca Burmistrza Piotr Kalamon, przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią, Starostwa Powiatowego, Radni RM w Nakle nad Notecią, przedstawiciele gmin ościennych oraz mieszkańcy. Przedstawiciel firmy Ekometria z Gdańska Mariola Fiołek podczas prezentacji przedstawiła merytoryczne uzasadnienie projektu uchwały.

Dokument przewiduje wprowadzenie:

  • od 1 września 2019 r. zakazu stosowania:
  1. węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla
  2. mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem
  3. paliw, w których udział masowy węgla kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15 %
  4. biomasy stałej o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20 %

    Dla nowo budowanych obiektów piece minimum 5 klasy.
  • od 1 stycznia 2024 r. zakaz stosowania kotłów pozaklasowych
  • od 1 stycznia 2028 r. zakaz ten obejmie kotły 3 i 4 klasy

Ponadto od 1.09.2019 r. dla  nowo budowanych obiektów będzie obowiązek montażu pieców minimum 5 klasy.

Po zakończonej prezentacji odbyła się dyskusja, w której na szereg pytań odpowiedzi udzielał Burmistrz Piotr Kalamon oraz przedstawiciel Urzędu Marszałkowskiego Agnieszka Sosnowska. Pytania dotyczyły również finansowania przedsięwzięć związanych z wymianą kotła, egzekwowania przepisów projektu uchwały.

Należy nadmienić, że uwagi  i wnioski do projektu uchwały można składać w terminie do 18.02.2019 r. pisemnie na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Środowiska, ul. Targowa 13/15, 87-100 Toruń, ustnie do protokołu w siedzibie Departamentu Środowiska w godzinach pracy urzędu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail:


Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
inwest2.png