Wybory w Małocinie bez wyborów
08.03.2019 Tomasz Rogacki 705
grafika

Szóste w kalendarzu sprawozdawczo-wyborczym sołectwo – Małocin – nie wybrało sołtysa. Dotychczas w sołectwach Chrząstowo, Paterek, Olszewka, Potulice i Kazin zebrania sprawozdawczo-wyborcze przebiegły zgodnie z harmonogramem i procedurami. Na kolejną kadencję w czterech pierwszych z nich zostali wybrani dotychczasowi sołtysi i tylko w Kazinie zaszła zmiana.

W dniu 7 marca odbyło się zebranie w Małocinie. Wiadomo było już wcześniej, że obecna sołtys Anna Sprengel-Król nie zamierza startować na kolejną kadencję. Zgodnie z wymogami złożyła sprawozdanie ze swojej 4-letniej działalności w oparciu o pokaz multimedialny, po czym przedstawiciele rady sołeckiej podziękowali jej w imieniu mieszkańców za wieloletnią pracę na rzecz sołectwa.

Gdy zebranie miało przejść do wyborów zrodził się problem, ponieważ żadna z zaproponowanych na sołtysa osób nie wyrażała zgody na kandydowanie. W zaistniałej bezprecedensowej sytuacji zebranie zakończono. Niebawem zostanie ogłoszony nowy termin, na którym ponownie zostanie postawiona sprawa wyboru sołtysa.

Jak na razie w sołectwie Małocin mamy bezkrólewie.

 

 

 

 

 

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
inwest2.png