Nowa inwestycja drogowa
03.04.2019 Tomasz Rogacki 500
grafika

W dniu 3 kwietnia w nakielskim ratuszu podpisano umowę na wykonanie kolejnej drogi.

Umowa dotyczy budowy drogi w rejonie inwestycyjnym za stacją benzynową w kierunku Lubaszcza. Zadanie inwestycyjne w treści umowy brzmi: „Budowa drogi na działkach nr 2/16, 2/42, 2/43, 2/44 w obrębie Bielawy oraz na działkach 40 i 18/1 w obrębie Lubaszcz współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś priorytetowa 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu  Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa, Schemat Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020”.

Zamówienie udzielone zostało Konsorcjum wykonawców:

Lider - P.H.U. Rafał Szymczak z Nakła nad Notecią

Partner - REDON Nakło Sp. z o. o. z Nakła nad Notecią

Koszt wykonania inwestycji wyniesie 3.475.000 zł brutto. Roboty zostały rozłożone na etapy i ich zakończenie zaplanowano na 30 października 2021 r. Wykonawca zapewnia okres gwarancji na 6 lat.

 

 

 

 

 

 

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
inwest2.png