Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
10.09.2019 Tomasz Rogacki 200
grafika

Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska, przy współpracy ze Strażą Miejską w Nakle nad Notecią oraz Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Nakle nad Notecią, wzorem lat poprzednich, organizuje bezpłatną zbiórkę odpadów komunalnych wielkogabarytowych, w tym również odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (sprzęt AGD, RTV, informatyczny). 

Ze względu na ogromne zainteresowanie poprzednimi akcjami, zbiórka będzie przeprowadzana odrębnie na terenie miasta i na terenach wiejskich gminy, według niżej podanego harmonogramu:

- 14 października 2019 r. (poniedziałek) – sołectwa: Chrząstowo, Trzeciewnica, Karnowo, Karnówko, Suchary, Małocin, Bielawy, Nowakówko

- 15 października 2019 r. (wtorek) – sołectwa: Ślesin, Kazin, Michalin, Gabrielin, Minikowo, Gumnowice, Olszewka, Lubaszcz

- 16 października 2019 r. (środa) – sołectwa: Występ, Potulice, Gorzeń, Niedola, Elżbiecin, Kaźmierowo,  Piętacz

- 17 października 2019 r. (czwartek) – sołectwa: Paterek, Polichno, Rozwarzyn, Wieszki, Janowo, Gostusza

- 18 października 2019 r. (piątek) - teren miasta Nakło nad Notecią. 

Chęć skorzystania z organizowanej akcji należy do dnia 8 października 2019 r. (wtorek) zgłosić telefonicznie Straży Miejskiej w Nakle (bezpłatny nr tel. 986), do Urzędu Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią (tel. 52 386 7975; 52 386 7976) lub email: w temacie wpisując „Zbiórka odpadów wielkogabarytowych” i dokładnie określić rodzaj oraz miejsce wystawienia odpadów (najlepiej przed posesję, budynek).

Odpady należy wystawić do godz. 800 w dniu planowanej zbiórki.

UWAGA!!! Nie będą zbierane odpady wytworzone przez mieszkańców w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą i rolniczą. 

W ramach zbiórki nie będą zbierane opony i części samochodowe.

 

Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy

(-) Piotr Kalamon

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
inwest2.png