Przedstawiono program ochrony środowiska
11.09.2019 Karol Maliński 161
grafika
Powiązane galerie:

Spotkanie dotyczące Doliny Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego w aspekcie ustanowienia planów zadań ochronnych obszarów Natura 2000 odbyło się 10 września w sali konferencyjnej Nakielskiego Ośrodka Kultury. 

Organizatorem konferencji była Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przy współpracy z Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej jak również z Regionalnym Konserwatorem Przyrody oraz Urzędem Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy.
Przybyłych gości powitał burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Sławomir Napierała. Udział m. in.wzięli: Maria Dąbrowicz - dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Kornelia Leszczyńska-Deja - Regionalny Konserwator Przyrody, dr hab. Andrzej Przystalski - przewodniczący Regionalnej Rady Ochrony Przyrody,  Grzegorz Smytry - dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, Adam Szumlas - dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej, Tadeusz Sobol - starosta nakielski, Paweł Wiśniewski - przewodniczący Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią. Magistrat reprezentowały osoby, które przygotowały dzisiejszą konferencję z sekretarzem Krzysztofem Kopiszką na czele oraz zastępcą burmistrza Piotrem Kalamonem

Maria Dombrowicz - dyrektor RDOŚ, podkreśliła, że wybór miejsca spotkania jest nie przypadkowy, bowiem jest procedowany projekt planu zadań ochrony obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Noteci i Kanału Bydgoskiego. Na spotkaniu zaprezentowano po raz pierwszy założenia programu ochrony, który planuje się wprowadzić już w przyszłym roku. Robert Szymański z Wydziału Ochrony Przyrody RDOŚ przedstawił zgromadzonym, co tak naprawdę jest przedmiotem ochrony, jakie gatunki zwierząt tu występują.

Grzegorz Smytry - dyrektor RZGW, omówił utrzymanie drożności Noteci w kontekście międzynarodowej drogi wodnej E-70 – Kanał Bydgoski. Ważną kwestią było pokazanie deficytu obiegu wody w przyrodzie oraz sposobach przeciwdziałania temu zjawisku.  

Rafał Leppert - kierownik Referatu Gospodarki Przestrzennej UMiG, zaprezenotwał współdziałanie przedsięwzięć gospodarczych na terenie Natura 2000. Wydano blisko 200 decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu na tym obszarze, a od momentu powstania Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, nie otrzymano nigdy negatywnego uzgodnienia decyzji bądź planu miejscowego.

 

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
inwest2.png