Ks. Ignacy Tokarczuk- biskup niezłomny
05.03.2018 asystent 727
grafika
Powiązane galerie:
Za nimi kolejny wykład z cyklu Podwieczorek z historią i sztuką. Prelekcja poświęcona osobie biskupa Ignacego Tokarczuka odbyła się w niedzielę 4. marca.
 
28 czerwca 2017 Sejm RP zdecydował o ustanowieniu roku 2018 Rokiem Arcybiskupa Ignacego Tokarczuka. W związku z tym, w ramach Podwieczorka z historią i sztuką, Mariusz Gratkowski wygłosił wykład o biskupie niezłomnym. Gościem prelekcji był Antoni Tokarczuk, który po wykładzie opowiedział o swoim wujku.
 
Arcybiskup Ignacy Tokarczuk Urodził się 1 lutego 1918 w Łubiankach Wyższych. W 1937 rozpoczął studia w Metropolitalnym Wyższym Seminarium Duchownym we Lwowie. W czasie II wojny światowej kontynuował studia w sposób konspiracyjny, święcenia przyjął 21 czerwca 1942 r. następnie został wikariuszem p.w. św. Stanisława Biskupa w Złotnikach. W listopadzie 1945 wydalono go ze Lwowa, przeniósł się do Katowic. W wyniku konfliktu z lokalnymi działaczami Polskiej Partii Robotniczej, został skierowany na studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W latach 1951–1952 był kapelanem studentek Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. W 1952 r. w ramach protestu przeciwko wprowadzeniu na uniwersytet komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej wyjechał do Olsztyna.
Biskupem został w wyniku niedopatrzenia władz PRL, które – mając możliwość zawetowania nieakceptowanego nominata – nie złożyły sprzeciwu w wyznaczonym terminie. 3 grudnia 1965 papież Paweł VI mianował go biskupem diecezjalnym diecezji przemyskiej.
Jako biskup diecezjalny polecił wybudować nowy gmach seminarium. Wprowadził reformę studiów teologicznych. Pomimo braku zezwoleń władz komunistycznych na budowy kościołów i nakładania kar na budowlańców za jego rządów w diecezji przemyskiej wzniesiono 430 świątyń. Ustanowił 220 nowych parafii, znacząco powiększył liczbę dekanatów, w 1978 podzielił diecezję na 10 archiprezbiteratów. Wspierał opozycję demokratyczną z Komitetu Obrony Robotników, Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej i NSZZ „Solidarność”. Za swoją bezkompromisową postawę wobec PRL, w szczególności za wystąpienia przeciwko zakłamaniu systemu i ateizacji społeczeństwa, był inwigilowany i szykanowany przez władze i służbę bezpieczeństwa. Zyskał miano „biskupa niezłomnego”. 2 czerwca 1991 r. został wyniesiony do godności arcybiskupa, a 25 marca 1992 ustanowiony metropolitą nowo powstałej metropolii przemyskiej, urząd metropolity pełnił do 17 kwietnia 1993 r.
Arcybiskup Ignacy Tokarczuk zmarł 29 grudnia 2012 w Przemyślu.
 
biogram opracowano na podstawie artykułu zamieszczonego na wikipedia.org
Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
inwest2.png