Rozpoczyna się nabór wniosków
29.09.2017 Szymon Niemczewski 988
grafika

Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią ogłasza nabór wniosków o udzielenie w 2017 r. dotacji celowej ze środków budżetu gminy Nakło nad Notecią dla rodzinnych ogrodów działkowych.

Wnioski o udzielenie dotacji celowej można składać w terminie od 2 do 13 października 2017 r.

Rodzinne ogrody działkowe, zwane dalej ROD, znajdujące się na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią mogą uzyskać z budżetu dotację celową na  dofinansowanie zadań związanych z ich rozwojem.

Dotacja może być przeznaczona w szczególności na budowę lub modernizację infrastruktury ogrodowej. Realizacja zadania musi wpływać na poprawę warunków do korzystania z ROD przez działkowców lub zwiększać dostępność społeczności lokalnej do ROD.

Dotacja może być udzielona w wysokości do 50 % poniesionych kosztów, ale w kwocie nie większej niż 18.000,00 zł nakładu na zadanie, o którego dofinansowanie ubiega się dany ROD.

Zasady, tryb postępowania i sposób rozliczenia dotacji udzielonej ROD określa „Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Nakło nad Notecią dla rodzinnych ogrodów działkowych” przyjęty Uchwałą nr XXXIX/772/2017 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 sierpnia 2017 r.(opubl. Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 12.09.2017r., poz.3496).

Dodatkowe informacje dotyczące zasad udzielania dotacji można uzyskać w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pokój nr 13A lub pod numerem telefonu 52 386 79 73.  

Uchwała, regulamin, wzór wniosku o udzielenie dotacji oraz wzór sprawozdania z wykorzystania dotacji zamieszczone są w Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.gmina-naklo.pl/?app=uchwaly&nid=8225&y=2017

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
inwest_banner.png
pl_czystosc2b.png
ost_kom.jpg
adres:
ul. Księdza Piotra Skargi 7
89-100 Nakło nad Notecią
tel:
52 386 79 00
fax:
52 386 79 02
email:
sekretariat@umig.naklo.pl
baner_przetargi_310_130.png
kawka.png
profil zaufany.png
profil zaufany.png
baner_ePUAP_324_130_biale.png
historia.png
Beznazwy-1 - Kopia (2).png
radio.jpg
baner_CEIDG_324_130.png
dowo.png
Beznazwy-1.png
LOGO-poziom-rozw-internet.jpg