Będą obligacje gminne
29.09.2017 Tomasz Rogacki 1172
grafika

28 września w sali konferencyjnej Nakielskiego Ośrodka Kultury odbyła się sesja Rady Miejskiej.

Po otwarciu obrad i zapoznaniu z porządkiem obrad przez przewodniczącego Jana Światłowskiego, sprawozdanie z działalności burmistrza między sesjami przedstawił z-ca burmistrza Piotr Kalamon.

W dalszej części przystąpiono do rozpatrywania projektów uchwał. Najważniejsza z nich dotyczyła wyemitowania obligacji w ilości 9 000 szt. po 1 000 zł każda, na łączną kwotę 9 mln zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na przebudowę, budowę i modernizację dróg, modernizację i termomodernizację obiektów oświatowych, prace konserwatorskie obiektów wpisanych do rejestru, regulację stanu prawnego gruntów gminnych. Obligacje zostaną wyemitowane najpóźniej do końca tego roku. Ich wykup nastąpi w latach 2021-2030.

Zapisano również zmiany do budżetu wynikające m.in. z szeregu środków uzyskanych z zewnątrz, w tym z przeznaczeniem na usuwanie skutków nawałnicy.

Radni podjęli uchwałę o przyznaniu parafii pw. św. Stanisława BiM w Nakle 250.000 zł z przeznaczeniem na prace konserwatorskie i remontowe dachu kościoła, który jest wpisany w rejestr zabytków.

Z kolei Paterek wzbogacił się o nową ulicę, którą nazwano Jaśminową.  

Radni przyjęli także informację z wykonania budżetu za I półrocze 2017 r., informację o przygotowaniu placówek oświatowych do nowego roku szkolnego, z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii oraz o sytuacji w rolnictwie i leśnictwie na terenie gminy.  

 

 

 

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
inwest_banner.png
pl_czystosc2b.png
ost_kom.jpg
adres:
ul. Księdza Piotra Skargi 7
89-100 Nakło nad Notecią
tel:
52 386 79 00
fax:
52 386 79 02
email:
sekretariat@umig.naklo.pl
baner_przetargi_310_130.png
kawka.png
profil zaufany.png
profil zaufany.png
baner_ePUAP_324_130_biale.png
historia.png
Beznazwy-1 - Kopia (2).png
radio.jpg
baner_CEIDG_324_130.png
dowo.png
Beznazwy-1.png
LOGO-poziom-rozw-internet.jpg