Dotacja na doposażenie szkolnych gabinetów
13.12.2017 Szymon Niemczewski 1768
grafika

W dniu 26 września 2017 r. została opublikowana ustawa o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1774).

Zagwarantowała ona m.in. możliwość pozyskania przez jednostki samorządu terytorialnego środków finansowych z przeznaczeniem na doposażenie szkolnych gabinetów profilaktyki zdrowotnej w sprzęt i artykuły medyczne wymienione w załączniku Nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 86 ze zm.).

Przepisy wspomnianej ustawy zakładają, że ww. dotacja może obejmować do 100% kosztów, które zostaną poniesione na wyposażenie gabinetu profilaktyki zdrowotnej, jednak w kwocie nie wyższej niż 6700 zł na jeden gabinet.

W celu realizacji powyższego zadania, w dniu 27 listopada 2017 r. została zawarta umowa Nr 75/2017 pomiędzy Wojewodą Kujawsko – Pomorskim, a Gminą Nakło nad Notecią, na podstawie, której Wojewoda Kujawsko – Pomorski udzielił dotacji celowej na łączną kwotę 35 326,00 zł, zgodnie z zapotrzebowaniem przedłożonym przez:

  1. Szkołę Podstawową im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego Prymasa Tysiąclecia w Nakle nad Notecią,
  2. Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Paterku,
  3. Szkołę Podstawową im. Przyjaciół Przyrody w Występie,
  4. Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 w Nakle nad Notecią,
  5. Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 4 w Nakle nad Notecią,
  6. Zespół Szkolno – Przedszkolny im. Dzieci Potulic w Potulicach,
  7. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Ślesinie.

Zadanie jest finansowane ze środków budżetu państwa na 2017 r. i zakończy się
w dniu 31 grudnia br.

 

Z up. Burmistrza
mgr Anna Biniakowska
Dyrektor Zespołu
Obsługi Oświaty i Rekreacji
w Nakle n. Notecią

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
inwest_banner.png
pl_czystosc2b.png
baner_ostrzezenie.png
powietrze_banner.png
Beznazwy-1.png
adres:
ul. Księdza Piotra Skargi 7
89-100 Nakło nad Notecią
tel:
52 386 79 00
fax:
52 386 79 02
email:
sekretariat@umig.naklo.pl
baner_przetargi_310_130.png
kawka.png
profil zaufany.png
profil zaufany.png
baner_ePUAP_324_130_biale.png
historia.png
Beznazwy-1 - Kopia (2).png
radio.jpg
baner_CEIDG_324_130.png
dowo.png
Beznazwy-1.png
LOGO-poziom-rozw-internet.jpg