To już 25 lat
30.08.2018 Tomasz Rogacki 1507
grafika

Nakielska Straż Miejska obchodziła jubileusz 25-lecia istnienia. Uroczystość odbyła się 29 sierpnia, w dzień święta straży miejskich.

Przybyłych gości powitał komendant Straży Miejskiej Roman Frąckowiak. Obecni byli przedstawiciele samorządu, służb mundurowych (straży miejskich, wojska, straży pożarnej, policji), radni, przedstawiciele instytucji współpracujących.

Po przedstawieniu krótkiego rysu historycznego oraz prezentacji multimedialnej dwóch strażników otrzymało awanse  na wyższy stopień: st. specjalista Janusz Mrówczyński na młodszego inspektora, aplikant Oskar Kałużny na młodszego strażnika.

W krótkim przemówieniu burmistrz Sławomir Napierała podkreślił rolę straży miejskiej w działaniach na rzecz poprawy porządku oraz bezpieczeństwa publicznego. Przytoczył również szereg przykładów z pracy strażników. Głos zabrali również komendant Straży Miejskiej w Bydgoszczy Mirosław Bartulewicz, przewodnicząca Komisji Rolnictwa i Infrastruktury Wiejskiej Halina Mnichowska, przewodniczący Rady Miejskiej Jan Światłowski, z-ca komendanta KPP kom. Zbigniew Sperkowski. Od gości na ręce komendanta spłynęły życzenia i gratulacje.

Straż Miejska w Nakle nad Notecią powstała z dniem 1 stycznia 1993 r. i działała w oparciu o statut w granicach administracyjnych miasta. Ustawa o policji z 1995 r. umożliwiła rozszerzenie jej działalności na teren całej gminy. Jednocześnie regulowała sprawy umundurowania, dystynkcji, wzorów identyfikatorów i legitymacji. Straż Miejska operuje w pięciu obszarach:

  • Ochronnym – zapewnienie porządku i spokoju na terenie gminy
  • Porządkowym – egzekwowanie przestrzegania przez mieszkańców przepisów prawa w zakresie czystości i porządku publicznego; działania na rzecz ochrony środowiska
  • Prewencyjnym – patrolowanie ulic, osiedli i terenów wiejskich
  • Profilaktycznym – zapobieganie przestępstwom, wykroczeniom i zjawiskom kryminogennym, prowadzenie profilaktyki wychowawczej wśród dzieci i młodzieży
  • Społeczno-administracyjnej – współdziałanie w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego z organami samorządowymi i organizacjami społecznymi.

Od zeszłego roku Nakło dołączyło do miast monitorowanych. Obecnie jest zainstalowanych 50 kamer, a będą następne.

Obecnie straż miejska w Nakle liczy 11 strażników, w tym komendant.


Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
inwest2.png