Akcja "Stop 18" przeciw sprzedawaniu nieletnim tytoniu
03.03.2014 Maria Wolska 5768
grafika
Powiązane galerie:

Straż Miejska w Nakle nad Notecią bierze aktywny udział w programie od kilku lat.

Głównym celem programu jest: zapobieganie dostępowi młodych ludzi do wyrobów tytoniowych w punktach sprzedaży. Cel ten jest realizowany przez promowanie przepisów prawa dotyczących m.in. zakazu sprzedaży wyrobów tytoniowych nieletnim oraz prawa sprzedawców do żądania okazania dokumentów potwierdzających pełnoletniość.
W ramach prowadzonego programu, strażnicy przekazują właścicielom placówek handlowych oraz sprzedawcom, ulotki i naklejki informujące  o  zakazie sprzedaży tytoniu osobom do lat 18. Strażnicy prowadzą również zajęcia profilaktyczne w szkołach, w trakcie których informują dzieci i młodzież o szkodliwości palenia tytoniu. W ramach ostatniej akcji strażnicy odwiedzili 55 placówek handlowych sprzedających wyroby tytoniowe, w tym 35 w Nakle nad Notecią i 20 placówek na terenach sołectw naszej gminy.

 

CO MÓWI PRAWO?

W Polsce obowiązuje zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom poniżej 18 roku życia. Na sprzedawcach spoczywa główny ciężar odpowiedzialności za stosowanie i przestrzeganie tego zakazu.

 

Ustawa o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z 9 listopada 1995 r.

 

Art. 6. ust.1. Zabrania się sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18. W miejscu sprzedaży wyrobów tytoniowych umieszcza się widoczną i czytelną informację o treści: "Zakaz sprzedaży wyrobów tytoniowych osobom do lat 18 (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 1995 r. o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych)".

Art. 6 ust. 1a. W przypadku wątpliwości, co do pełnoletności kupującego wyroby tytoniowe sprzedawca może zażądać okazania dokumentu potwierdzającego wiek kupującego.

 

Art. 6. ust. 4. Zabrania się sprzedaży papierosów (...) luzem bez opakowania.

 

Art. 8. ust.3. Zabrania się eksponowania w punktach sprzedaży przedmiotów imitujących opakowania wyrobów tytoniowych.

 

Art. 13. ust. 1 Kto...

 

pkt 1. (...) sprzedaje wyroby tytoniowe lub nie umieszcza informacji o zakazie sprzedaży wyrobów tytoniowych, wbrew przepisom art. 6, podlega karze grzywny do 2000 zł.

 

Art. 13. ust. 3. (...) orzekanie następuje w trybie przepisów o postępowaniu w sprawach o wykroczenia.

 

Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń

 

Art. 24.1. Grzywną wymierza się w wysokości od 20 do 5000 złotych, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
inwest2.png