Wywóz śmieci - najczęstsze pytania i odpowiedzi
22.07.2013 Joanna Wronka 4687
grafika

Co z pojemnikami po firmie EKO?

Pojemniki firmy EKO zostały wykupione przez firmę ZUK ze Świecia. Nieruchomości zamieszkałe, które są wyposażone w pojemniki firmy EKO zostaną na tych nieruchomościach i jeśli nie będzie to konieczne to nie będą dostarczane nowe pojemniki od firmy ZUK.

 

Opłata za wszystkie odpady?

Opłatę za zagospodarowanie odpadami komunalnymi należy wnosić do 15 dnia każdego miesiąca niezależnie od ilości odpadów znajdujących się w pojemniku. Ilość odbieranych odpadów komunalnych nie ma wpływu na wysokość opłaty.

 

Czy gmina może wykorzystać opłatę za śmieci na inne cele?

Nie. Ustawa jasno wskazuje, jakie koszty mogą być pokryte z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Są to koszty:

  • odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

  • tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

  • obsługi administracyjnej tego systemu,

  • koszty związane z wyposażeniem nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

Żadne inne wydatki (nie związane z wdrażaniem nowego systemu gospodarowania odpadami) nie mogą być pokrywane z wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  pobranymi od mieszkańców. Oznacza to również, że Gmina nie może do wdrażanego systemu dopłacać ani też na tym zarabiać.

 

Dlaczego stawki opłat różnią się w gminach?

Różnice w stawkach opłat wynikają z uwarunkowań gmin (np. różnych cen za przyjęcie odpadów w zależności od typu instalacji do zagospodarowania odpadów, odległości od instalacji, różnych kosztów transportu, itp.).

Gmina, ustalając stawki opłaty, bierze pod uwagę:

  • liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę,

  • ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych,

  • koszty funkcjonowania systemu, w tym koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej  systemu.Co z workami do segregacji odpadów?

Firma ZUK ze Świecia podczas odbioru odpadów segregowanych ma obowiązek zostawić taką liczbę worków z poszczególnych rodzajów odpadów jaką odbierze od właściciela nieruchomości, w których mieszkańcy będą mogli gromadzić odpady aż do następnego odbioru.Czy wystawianie pojemników i worków przed nieruchomość jest konieczne?

Zgodnie z § 2 ust. 9 UCHWAŁY NR XXIX/560/2013 RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią Właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, w dniu odbierania tych odpadów (wg określonego harmonogramu odbioru). Pojemniki muszą być udostępnione (wystawione) dla odbierającego odpady przy wejściu od strony ulicy z możliwością wejścia na teren nieruchomości lub poprzez wystawienie pojemnika przed wejściem na teren nieruchomości, w miejscu umożliwiającym swobodny dojazd do nich, z zastrzeżeniem, że:

1) wystawione pojemniki nie mogą być zlokalizowane dłużej niż 12 godzin poza terenem nieruchomości przed i po określonym w harmonogramie terminem odbioru odpadów,

2) wystawione pojemniki nie mogą powodować ograniczeń komunikacyjnych osobom trzecim.

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
inwest_banner.png
pl_czystosc2b.png
baner_ostrzezenie.png
powietrze_banner.png
Beznazwy-1.png
adres:
ul. Księdza Piotra Skargi 7
89-100 Nakło nad Notecią
tel:
52 386 79 00
fax:
52 386 79 02
email:
sekretariat@umig.naklo.pl
baner_przetargi_310_130.png
kawka.png
profil zaufany.png
profil zaufany.png
baner_ePUAP_324_130_biale.png
historia.png
Beznazwy-1 - Kopia (2).png
radio.jpg
baner_CEIDG_324_130.png
dowo.png
Beznazwy-1.png
LOGO-poziom-rozw-internet.jpg