OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE UŻYWANIA PRZEZ STRAŻE MIEJSKIE (GMINNE) FOTORADARÓW
07.08.2013 Straż Miejska 4260
grafika

W imieniu Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych Rzeczypospolitej Polskiej stanowczo protestuję przeciwko rozpowszechnianiu przez media fałszywych informacji na temat uprawnień straży gminnych (miejskich).

W dniu 19 lipca 2013 roku portale internetowe RMF, Interia i Onet podały za Prokuraturą Generalną jakoby Straże Gminne (Miejskie) nie posiadały uprawnień do używania stacjonarnych urządzeń  do rejestracji wykroczeń polegających na nieprzestrzeganiu dozwolonej prędkości (popularnie – fotoradarów).

Informacja ta pozostaje w absolutnej sprzeczności z obwiązującym w Polsce prawem i jesteśmy głęboko zasmuceni faktem iż takie informacje rozpowszechnia się powołując się na autorytet Prokuratury Generalnej.

Art.129 b ust. 2 pkt 1 litera b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.1137) stanowi, iż strażnicy gminni (miejscy), cyt.: „są uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu drogowego wobec kierującego pojazdem, naruszającego przepisy ruchu drogowego, w przypadku ujawnienia i zarejestrowania czynu przy użyciu urządzeni a rejestrującego”. Zgodnie z treścią art. 2 pkt 59 tejże ustawy urządzeniem rejestrującym jest  „stacjonarne, przenośne albo zainstalowane w pojeździe albo na statku powietrznym, urządzenie ujawniające i zapisujące za pomocą technik utrwalania obrazów naruszenia przepisów ruchu drogowego, przez kierujących pojazdami”.

Już pobieżna analiza artykułów: 129, 129a i 129b i 129 g Ustawy - Prawo o ruchu drogowym w sposób nie budzący wątpliwości wskazuje, że na dzień dzisiejszy jedyną, obok Inspekcji Transportu Drogowego, instytucją upoważnioną do używania stacjonarnych urządzeń rejestrujących jest Straż Gminna (Miejska).

Kolejnym aktem prawnym, który rozstrzyga tę kwestię w sposób nie budzący wątpliwości, jest  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.260). Tamże, w art. 20b ust. 6 czytamy, cyt.: „W pasie drogowym dróg publicznych zabrania się instalowania, usuwania, a także eksploatowania (bieżącej obsługi) urządzeń rejestrujących lub obudów na te urządzenia przez podmioty inne niż zarządy dróg, Policji, Inspekcja transportu Drogowego oraz Straże Gminne (Miejskie)”.

Podkreślenia wymaga jeszcze jeden, niezwykle istotny dla całego „zagadnienia” fakt - używanie przez Straż Gminną (Miejską) każdego stacjonarnego urządzenia rejestrującego wymaga uprzedniego uzyskania  decyzji  Głównego Inspektora Transportu Drogowego, wydanej na podstawie opinii właściwego miejscowo Komendanta Wojewódzkiego Policji. Czyżby więc te dwa organy także ewidentnie łamały przepisy obowiązującego prawa wydając pozytywną opinię i decyzję lokalizacyjną?

W świetle powyższych faktów wniosek zaprezentowany przez Prokuraturę Generalną jest dla nas niezrozumiały i pozostający w oczywistej sprzeczności z aktualnym stanem prawnym.

Pragniemy także zwrócić uwagę, że przedstawianie w mediach takich, ewidentnie nieprawdziwych informacji na temat działań i uprawnień strażników gminnych (miejskich), może doprowadzić do sytuacji w których osoba, bazując na nich, może zostać narażona na szereg nieprzewidzianych i niekorzystnych z jej punktu widzenia konsekwencji, które możliwe byłyby do uniknięcia, gdyby nie została wprowadzona w błąd, co do treści obowiązującego prawa. Straże Gminne (Miejskie), podobnie jak inne organy ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce, obowiązane są do karania osób nie przestrzegających obowiązującego porządku prawnego, jednakże dalekie są od rozbudowywania systemu represji, szczególnie jeżeli są one w danej sytuacji nieuzasadnione lub można ich uniknąć. Z przykrością stwierdzamy, że wyartykułowana w przedmiotowej kwestii wypowiedź, zmierza w dokładnie odwrotnym kierunku.

Straże Gminne (Miejskie) pełnią istotną rolę w systemie ochrony porządku publicznego w naszym kraju. Oczekujemy wsparcia ze strony organów Państwa a nie działań podważających sens naszego działania.

Jesteśmy głęboko zasmuceni faktem, że tak istotny dla funkcjonowania Państwa, a także jego obywateli organ, jakim jest Prokuratura Generalna, rozpowszechnia informacje, które  nie mają nic wspólnego z faktycznym stanem prawnym.

Żywimy nadzieję, że jest to nieporozumienie, które można określić mianem przypadkowej wpadki, a nie stała tendencja.

 

Piotr Ichniowski

rzecznik prasowy

Stowarzyszenia

Krajowa Rada Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP

 

Oświadczenie

W imieniu Krajowej Rady Komendantów Straży Miejskich i Gminnych Rzeczypospolitej Polskiej stanowczo protestuję przeciwko rozpowszechnianiu przez media fałszywych informacji na temat uprawnień straży gminnych (miejskich).
W dniu 19 lipca 2013 roku portale internetowe RMF, Interia i Onet podały za Prokuraturą Generalną jakoby Straże Gminne (Miejskie) nie posiadały uprawnień do używania stacjonarnych urządzeń  do rejestracji wykroczeń polegających na nieprzestrzeganiu dozwolonej prędkości (popularnie – fotoradarów).
Informacja ta pozostaje w absolutnej sprzeczności z obwiązującym w Polsce prawem i jesteśmy głęboko zasmuceni faktem iż takie informacje rozpowszechnia się powołując się na autorytet Prokuratury Generalnej.
Art.129 b ust. 2 pkt 1 litera b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz.1137) stanowi, iż strażnicy gminni (miejscy), cyt.: „są uprawnieni do wykonywania kontroli ruchu drogowego wobec kierującego pojazdem, naruszającego przepisy ruchu drogowego, w przypadku ujawnienia i zarejestrowania czynu przy użyciu urządzenia rejestrującego”. Zgodnie z treścią art. 2 pkt 59 tejże ustawy urządzeniem rejestrującym jest  „stacjonarne, przenośne albo zainstalowane w pojeździe albo na statku powietrznym, urządzenie ujawniające i zapisujące za pomocą technik utrwalania obrazów naruszenia przepisów ruchu drogowego, przez kierujących pojazdami”.
Już pobieżna analiza artykułów: 129, 129a i 129b i 129 g Ustawy - Prawo o ruchu drogowym w sposób nie budzący wątpliwości wskazuje, że na dzień dzisiejszy jedyną, obok Inspekcji Transportu Drogowego, instytucją upoważnioną do używania stacjonarnych urządzeń rejestrujących jest Straż Gminna (Miejska).
Kolejnym aktem prawnym, który rozstrzyga tę kwestię w sposób nie budzący wątpliwości, jest  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.260). Tamże, w art. 20b ust. 6 czytamy, cyt.: „W pasie drogowym dróg publicznych zabrania się instalowania, usuwania, a także eksploatowania (bieżącej obsługi) urządzeń rejestrujących lub obudów na te urządzenia przez podmioty inne niż zarządy dróg, Policji, Inspekcja transportu Drogowego oraz Straże Gminne (Miejskie)”.
Podkreślenia wymaga jeszcze jeden, niezwykle istotny dla całego „zagadnienia” fakt - używanie przez Straż Gminną (Miejską) każdego stacjonarnego urządzenia rejestrującego wymaga uprzedniego uzyskania  decyzji  Głównego Inspektora Transportu Drogowego, wydanej na podstawie opinii właściwego miejscowo Komendanta Wojewódzkiego Policji. Czyżby więc te dwa organy także ewidentnie łamały przepisy obowiązującego prawa wydając pozytywną opinię i decyzję lokalizacyjną?
W świetle powyższych faktów wniosek zaprezentowany przez Prokuraturę Generalną jest dla nas niezrozumiały i pozostający w oczywistej sprzeczności z aktualnym stanem prawnym.
Pragniemy także zwrócić uwagę, że przedstawianie w mediach takich, ewidentnie nieprawdziwych informacji na temat działań i uprawnień strażników gminnych (miejskich), może doprowadzić do sytuacji w których osoba, bazując na nich, może zostać narażona na szereg nieprzewidzianych i niekorzystnych z jej punktu widzenia konsekwencji, które możliwe byłyby do uniknięcia, gdyby nie została wprowadzona w błąd, co do treści obowiązującego prawa. Straże Gminne (Miejskie), podobnie jak inne organy ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce, obowiązane są do karania osób nie przestrzegających obowiązującego porządku prawnego, jednakże dalekie są od rozbudowywania systemu represji, szczególnie jeżeli są one w danej sytuacji nieuzasadnione lub można ich uniknąć. Z przykrością stwierdzamy, że wyartykułowana w przedmiotowej kwestii wypowiedź, zmierza w dokładnie odwrotnym kierunku.
Straże Gminne (Miejskie) pełnią istotną rolę w systemie ochrony porządku publicznego w naszym kraju. Oczekujemy wsparcia ze strony organów Państwa a nie działań podważających sens naszego działania.
Jesteśmy głęboko zasmuceni faktem, że tak istotny dla funkcjonowania Państwa, a także jego obywateli organ, jakim jest Prokuratura Generalna, rozpowszechnia informacje, które  nie mają nic wspólnego z faktycznym stanem prawnym.
Żywimy nadzieję, że jest to nieporozumienie, które można określić mianem przypadkowej wpadki, a nie stała tendencja.

Piotr Ichniowski
rzecznik prasowy
Stowarzyszenia
Krajowa Rada Komendantów Straży Miejskich i Gminnych RP

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
inwest_banner.png
pl_czystosc2b.png
baner_ostrzezenie.png
powietrze_banner.png
Beznazwy-1.png
adres:
ul. Księdza Piotra Skargi 7
89-100 Nakło nad Notecią
tel:
52 386 79 00
fax:
52 386 79 02
email:
sekretariat@umig.naklo.pl
baner_przetargi_310_130.png
kawka.png
profil zaufany.png
profil zaufany.png
baner_ePUAP_324_130_biale.png
historia.png
Beznazwy-1 - Kopia (2).png
radio.jpg
baner_CEIDG_324_130.png
dowo.png
Beznazwy-1.png
LOGO-poziom-rozw-internet.jpg