Ostatnie odbiory w tym roku
22.12.2017 Tomasz Rogacki 2223
grafika
Powiązane galerie:
grafika
22.12.2017

33

Aktualności

Końcówka roku obfitowała w całą serię odbiorów robót inwestycyjnych oraz związanych z usuwaniem skutków nawałnicy, jaka przeszła przez gminę Nakło 11 sierpnia.

W szkole w Występie dokonano odbioru końcowego robót malarskich w ramach zadania pn. „Modernizacja pokrycia dachowego oraz elementów pomieszczeń w Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Przyrody w Występie”. Wykonano tam roboty malarskie w pokoju nauczycielskim, bibliotece, salach nr 12 i 13, dwóch przedsionkach do sali gimnastycznej, w sali gimnastycznej, przedszkolu, harcówce oraz w archiwum. Wykonawcą robót była firma „VIG” Beata Głąbicka z Nakła nad Notecią. Umowna wartość robót wyniosła 15 536,94 zł brutto.

W ZS-P nr 3 Zakład Stolarki Zabytkowej i Współczesnej STOLARMIX Karol Wolny z Paterka przeprowadził renowację posadzki parkietowej w sali gimnastycznej („Przebudowa podłóg w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 3 w Nakle nad Notecią”). Prace objęły m.in.: cyklinowanie istniejącego parkietu, szpachlowanie ubytków parkietu, wykonanie warstwy z lakieru podkładowego – 1 warstwa, wykonanie warstwy wierzchniej z lakieru nawierzchniowego – 3 warstwy, malowanie linii boiskowych. Powierzchnia posadzki – 282,50 m kw., listew podłogowych – 78,00 mb, malowanie linii boisk – 237,80 mb. Wartość prac wyniosła 24 999,98 zł brutto.

W szkole w Paterku zmodernizowano przesuw kotar w ramach zadania: „Modernizacja systemu przesuwu kotar na sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Paterku”. Roboty polegały na zdemontowaniu istniejącej konstrukcji i montażu dwóch nowych o długości 24 m, z napędem elektrycznym. Wykonała je firma „Grupa Kaczmarek” z Bydgoszczy za kwotę 25 639,98 zł brutto. 

14 grudnia miały miejsce dwa odbiory. Przyjęte zostały roboty wykonane w ul. Chopina. Były to dwa sięgacze z kostki betonowej o długościach: 51,63 m i 75,26 m. W budżecie gminy na realizację zadania zapisano kwotę 123 400,00 zł. Zadanie zrealizował miejscowy Zakład Robót Publicznych.

W Potulicach prace objęły ul. Szkolną, którą zrobiono na zasadzie „zaprojektuj i wybuduj”. Położono nawierzchnię wyrównawczą z mieszanek mineralno–bitumicznych grysowych, warstwę ścieralną, pobocze jednostronne z kruszywa po wschodniej stronie. Powstała też zatoka postojowa dla autobusu szkolnego o powierzchni ok. 120 m kw. wraz z dojściami z kostki betonowej. Wartość robót – 269 225,00 zł. Wykonawcą była firma DROMAKS Piotr Myszkier z Bydgoszczy.

W dniu 15 grudnia odbyły się aż cztery odbiory. W pałacu hr. Potulickiej, w ramach usuwania skutków nawałnicy, przeprowadzono roboty malarskie w auli i kuchni. Wartość robót zgodnie z umową wyniosła 7 329,00 zł. Wykonawcą był Zakład Ogólnobudowlany „BUD-MAX” Bogusław Maćkowski z siedzibą w Paterku.

W Michalinie została zagospodarowana działka gminna na cele rekreacyjno-sportowe. Wykonano kolejną część piłkochwytu i zamontowano siatkę PCV. Koszt to 6 200,00 zł. Wykonawcą było Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „MIREX” Mirosław Ruta z Bielic.

W Karnówku zamontowano na długości 30 m piłkochwyt. Średni rozstaw słupków – co 3 m. Wysokość piłkochwytu 4 m. Montaż wykonało PPHU MIREX Mirosław Ruta z Bielic za 10 250,00 zł brutto.

Z kolei w Ślesinie dokonano odbioru dróg osiedlowych w ramach zadania: Budowa dróg osiedlowych: ulice Świerkowa, Jarzębinowa, Kasztanowa, Brzozowa, Sosnowa, Lipowa – II etap. W zakresie tego etapu znalazły się: ul. Brzozowa o dług. 172 mb oraz ul. Świerkowa – 200 mb. Są to drogi dojazdowe pieszojezdnia kl. D o szerokości 5 m, wykonane z kostki brukowej o grubości 8 cm, na 4-cm podsypce cementowo-piaskowej. Koszt przedsięwzięcia to 286 541,04 zł. Roboty wykonał Zakład Usług Wielobranżowych Zul Bud Leon Migawa z Witrogoszczy.

18 grudnia w ZS-P nr 3 dokonano dwóch odbiorów: „Przystosowanie pomieszczeń dydaktycznych w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 3 w Nakle nad Notecią w związku z reformą oświatową” oraz „Przebudowa podłóg w Zespole Szkolno–Przedszkolnym nr 3 w Nakle nad Notecią”. Pierwsze zadanie objęło cztery hole. Wykuto stare drzwi do klas i zamontowano nowe w liczbie 19, wymalowano hole i położono nową wykładzinę typu Lentex na zgrzewalne wykładziny heterogeniczne (286 m kw.).

Drugie zadanie związane było z usuwaniem skutków nawałnicy z 11 sierpnia. Prace remontowe wykonano w ośmiu salach i w korytarzu przy sali gimnastycznej, gdzie naprawiono tynki, wymalowano ściany i sufity. Ponadto wymieniono wykładziny (488,03 m kw.). Prace wykonały firmy: Usługi Remontowo–Budowlane HOLBUD Arkadiusz Holec z Karnówka, F.U.H. MAXFLOOR Wojciech Głogowski z Koronowa.

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ślesinie modernizacją objęto dach, korytarz i salę lekcyjną. Na dachu wymieniono pokrycie murów ogniowych, pasów  pod- i nadrynnowych, wyskoków i pasów elewacji, gzymsów i krawędzi balkonowych z blachy ocynkowanej o łącznej powierzchni 3,75 m kw. oraz położono papę termozgrzewalną. Wewnątrz wymalowano ściany o powierzchni 101,56 m kw. i sufity (45,78 m kw.). Roboty wykonał DACH-PLUS Robert Lewandowski ze Ślesina za 6 890,47 zł brutto.

W Przedszkolu w Paterku wykonano modernizację sali gimnastycznej. Została wzmocniona konstrukcja dachu na pow. 84,7 m kw., a papę położono na pow. 135,36 m kw. Zamontowano 6 opraw sufitowych i wymalowano salę. Wykonawcą był BUD-MAR Marek Żołecki z Olszewki. Koszt robót – 56 099,16 zł brutto.


Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
inwest2.png