Przebudowa ulicy Młyńskiej w Nakle nad Notecią - nr projektu: RPKP.05.01.00-04-0010/16
12.01.2018 Tomasz Rogacki 1890
grafika
Powiązane galerie:
grafika
12.01.2018

6

Aktualności

Gmina Nakło nad Notecią realizuje projekt pod nazwą „Przebudowa ulicy Młyńskiej w Nakle nad Notecią” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu. Działania 5.1 Infrastruktura drogowa Schematu: Budowa i modernizacja systemu dróg lokalnych – powiatowych i gminnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Zakończenie realizacji projektu planowane jest na 30.06.2018 r. Całkowita wartość projektu wyniesie do 2 805 209,40 zł (wartość dofinansowania - do 2 384 427,99 zł). Projektant i nadzór inwestorski sprawuje Zakład Usług Technicznych i Reklamowych „MP” Milik Piotr z siedzibą w Szubinie. Wykonawcą jest STRABAG Sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie.

Zakres robót: Przebudowa ulicy Młyńskiej w Nakle nad Notecią, obręb Nakło nad Notecią, działki o numerach ewidencyjnych: 2565/8, 2565/5, 2565/6, 2576/2, 2600, 2543/14, 2576/2, 2135/4, 2132/1, 2543/8, 2538, w tym:

- branża drogowa: wykonanie jezdni o nawierzchni z betonu asfaltowego, o szerokości 5,50 m i długości odcinek nr 1 - 830,30 m, odcinek nr 2 - 128,40 m, wykonanie ścieżki pieszo-rowerowej o szerokości 2,00 m o nawierzchni z kostki brukowej betonowej, wykonanie murka oporowego, wykonanie balustrady U-11a;

- kanalizacja deszczowa: z rur o średnicach 200 - 300 mm w działkach drogowych o łącznej długości 795,0 m, studnie rewizyjnych o średnicy 400 – 1200 mm, wpusty uliczne, drenaż, włączenie do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej;

- oświetlenie drogowe: linie kablowe o łącznej długości 1080 m i 26 szt. słupów oświetleniowych;

- przebudowa sieci energetycznych - w zakresie usunięcia kolizji.


Materiał: Elżbieta Szwarc

Wydział Inwestycji
UMiG Nakło nad Notecią

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
inwest_banner.png
pl_czystosc2b.png
baner_ostrzezenie.png
powietrze_banner.png
Beznazwy-1.png
adres:
ul. Księdza Piotra Skargi 7
89-100 Nakło nad Notecią
tel:
52 386 79 00
fax:
52 386 79 02
email:
sekretariat@umig.naklo.pl
baner_przetargi_310_130.png
kawka.png
profil zaufany.png
profil zaufany.png
baner_ePUAP_324_130_biale.png
historia.png
Beznazwy-1 - Kopia (2).png
radio.jpg
baner_CEIDG_324_130.png
dowo.png
Beznazwy-1.png
LOGO-poziom-rozw-internet.jpg