Kujawsko-pomorskie dla Inwestorów
06.03.2018 Szymon Niemczewski 1453
grafika

W styczniu  2018 r. Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w partnerstwie z Gminą  Nakło nad Notecią i Gminą Sępólno Krajeńskie rozpoczęła realizację projektu pn. „Promowanie województwa kujawsko-pomorskiego jako przyjaznego przedsiębiorstwom dzięki promocji terenów inwestycyjnych położonych w Toruniu, Sępólnie Krajeńskim oraz Nakle nad Notecią” dofinansowanego  z  Europejskiego  Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Poddziałania 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Cel i przedmiot projektu:

Celem  projektu jest zwiększenie rozpoznawalności woj. kujawsko-pomorskiego na mapie Polski i Europy, jako miejsca o wysokim potencjale inwestycyjnym oraz budowa marki gospodarczej województwa i promocja województwa  jako przyjaznego Inwestorowi w sferze tworzenia przestrzeni inwestycyjnych oraz zaplecza infrastrukturalnego dla rozwoju przedsiębiorczości.

Projekt dotyczy promocji gospodarczej woj. kujawsko-pomorskiego, a ściśle promocji terenów inwestycyjnych będących w gestii Konsorcjum tj. TARR S.A, Gmin: Sępólno Krajeńskie i Nakło nad Notecią.

Tereny inwestycyjne usytuowane są na terenie Gminy Miasta Toruń (tereny inwestycyjne przy ul. Gen. W. Andersa o powierzchni ok 17 ha, całkowita powierzchnia terenów z uwzględnieniem terenów komunikacyjnych, dróg to ok. 21 ha) oraz powiatu sępoleńskiego (tereny inwestycyjne położone w Gminie Sępólno Krajeńskie o łącznej powierzchni ok. 7 ha, całkowita powierzchnia terenów to ok. 8 ha) i powiatu nakielskiego (tereny inwestycyjne położone w Gminie Nakło nad Notecią o powierzchni ok. 20 ha, całkowita powierzchnia terenów ok. 25 ha uzbrojonych w niezbędną infrastrukturę techniczną).

Działania projektu:

Całość działań promocyjno-informacyjnych realizowanych w ramach projektu można określić mianem kampanii reklamowo-promocyjnej, w ramach której przewiduje się m.in. następujące zadania:

  1. Udział w krajowych imprezach targowo-wystawienniczych o zasięgu krajowym i międzynarodowym w charakterze wystawcy,
  2. Działania promocyjne:

a) wykonanie i wykorzystanie filmu promocyjnego,

b) kampania w mediach (TV, radio),

c) kampania internetowa,

d) kampania billboardowa,

e) kampania prasowa -publikacje/reklamy w prasie branżowej,

f) wykonanie materiałów promocyjnych,

g) organizacje konferencji, udziału  w konferencjach w charakterze prelegenta,

  1. Udział w szkoleniach, konferencjach dot. podejmowania skutecznych działań marketingowych w promocji terenów inwestycyjnych i pozyskiwania, utrzymania inwestorów.

Okres realizacji projektu: 01.01.2018-30.09.2019r.

Zapraszamy do kontaktu:

Biuro Projektu Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
Toruński Park Technologiczny
ul. Włocławska 167, pok. 244
87-100 Toruń
56 699 54 77

Materiał: 


Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
inwest2.png