Zbiórka odpadów wielkogabarytowych
19.03.2018 Tomasz Rogacki 2862
grafika

Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią – Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska przy współpracy ze Strażą Miejską w Nakle nad Notecią oraz Komunalnym Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Nakle nad Notecią, wzorem lat poprzednich, organizuje bezpłatną zbiórkę odpadów komunalnych wielkogabarytowych i zużytych opon, w tym również odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (sprzęt AGD, RTV, informatyczny). 

Ze względu na ogromne zainteresowanie poprzednimi akcjami, zbiórka będzie przeprowadzana odrębnie na terenie miasta i na terenach wiejskich gminy, według niżej podanego harmonogramu:

- 16 kwietnia 2018 r. (poniedziałek)tereny wiejskie gm. Nakło nad Notecią obejmujące sołectwa: Chrząstowo, Gumnowice, Karnowo, Karnówko, Kazin, Małocin, Michalin, Minikowo, Olszewka, Lubaszcz, Suchary, Ślesin, Trzeciewnica;

- 17 kwietnia 2018 r. (wtorek)tereny wiejskie gm. Nakłonad Notecią obejmujące sołectwa: Bielawy, Gorzeń, Paterek, Polichno, Potulice, Rozwarzyn, Wieszki, Występ;

- 18 kwietnia 2018 r. (środa) - teren miasta Nakło nad Notecią. 

Chęć skorzystania z organizowanej akcji należy do dnia 12 kwietnia 2018 r. (czwartek)zgłosić telefonicznie Straży Miejskiej w Nakle (bezpłatny nr tel. 986) lub email: w temacie wpisując „Zbiórka odpadów wielkogabarytowych”  i dokładnie określić rodzaj oraz miejsce wystawienia odpadów (najlepiej przed posesję, budynek).

Odpady należy wystawić do godz. 800 w dniu planowanej zbiórki.

UWAGA!!! Nie będą zbierane odpady wytworzone przez mieszkańców w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą i rolniczą. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy

(-) Sławomir Napierała

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
inwest2.png