Przebudowa Młyńskiej zakończona
23.07.2018 Tomasz Rogacki 1374
grafika

 

Dnia 26.06.2018 r. dokonano odbioru inwestycji pn. „Przebudowa ul. Młyńskiej w Nakle nad Notecią”. Projekt był realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 5 Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu, Działanie 5.1 Infrastruktura drogowa, a dofinansowanie wynosi 2 384 427,99 zł.

Projekt pn. . „Przebudowa ul. Młyńskiej w Nakle nad Notecią” polegał na wykonaniu następujących robót:

  • Jezdnia o nawierzchni z betonu asfaltowego;
  • Wjazdy do posesji;
  • Ścieżka pieszo- rowerowa;
  • Kanalizacja deszczowa;
  • Oświetlenie drogowe wraz ze słupami oświetleniowymi.

Realizowana inwestycja wpłynie na poprawę bezpieczeństwa drogowego na terenie Nakła nad Notecią, zmniejszenie emisji CO2, a także na zwiększenie dostępności transportowej poprzez tworzenie spójnego, zrównoważonego i przyjaznego użytkownikowi systemu transportowego.

Wykonawcą zadania była firma STRABAG Sp. z o.o. z Pruszkowa. Wartość zadania, zgodnie z zawartą umową wyniosła 2 924 157,66 zł.

 

 

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
inwest2.png