Trójka po termomodernizacji
24.07.2018 Tomasz Rogacki 1507
grafika

 

 

Dnia 1.06.2018 r. nastąpił odbiór inwestycji pn. „Termomodernizacja obiektu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 i Gimnazjum nr 3 w Nakle nad Notecią”, która była współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego  na lata 2014-2020  w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie, Działanie 3.5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w ramach ZIT, Poddziałanie 3.5.1 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym w ramach ZIT. Na realizację zadania otrzymano dofinansowanie w kwocie 2 186 872,61 zł. Zakres inwestycji obejmował m.in. :

  • Docieplenie ścian zewnętrznych metodą BSO;
  • Docieplenie ścian piwnic styropianem twardym;
  • Docieplenie Stropodachów w technologii wdmuchiwanej wełny granulowanej;
  • Wymianę stolarki okiennej na okna o profilach PCV z wielokomorowymi  zestawami szyb;
  • Wymianę stolarki drzwiowej zewnętrznej;
  • Przebudowę systemu grzewczego ( wymiana instalacji c.o. wraz z wymianą emitera ciepła – nowa kotłownia obiektowa);
  • Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej.

Wartość realizowanego zadania wyniosła 3 253 124,48 zł. Wykonawcą była firma CIEPŁOWNIK EKOINWESTYCJE sp. z o.o. sp. k. z Plewisk .

Realizacja projektu przyczyni się do  zmniejszenia zanieczyszczenia powietrza poprzez ograniczenie emisji szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery, a także zwiększy się efektywność energetyczne termomodernizowanego obiektu. Dzięki modernizacji instalacji c.o., w tym m.in. montażu nowych grzejników wraz z zaworami termostatycznymi w trakcie sezonu grzewczego będzie możliwość regulacji temperatury w poszczególnych salach szkoły, co wpłynie na lepsze zarządzanie energią cieplną w szkole. Dodatkowo termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 w Nakle nad Notecią wpłynie na poprawę stanu środowiska naturalnego poprzez redukcję emisji CO2 oraz ograniczenie emisji innych szkodliwych gazów i pyłów do atmosfery.

 

 

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
inwest2.png