Dom Dziennego Pobytu odebrany
27.07.2018 Tomasz Rogacki 1987
grafika

 

26.06.2018 r. dokonano odbioru robót budowlanych inwestycji pn. „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania zaplecza gospodarczego na dzienny dom pobytu w Nakle n. Notecią”. Zadanie jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś priorytetowa 6 Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry Działanie 6.1 Inwestycje w infrastrukturę zdrowotna i społeczną, Poddziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną w kwocie 875 876,04 zł.

Projekt pn. „Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania zaplecza gospodarczego na dzienny dom pobytu w Nakle n. Notecią” jest odpowiedzią na potrzeby osób starszych, zamieszkałych na terenie gminy Nakło nad Notecią. Dzienny Dom Pobytu będzie spełniał rolę środowiskowej formy pomocy półstacjonarnej oraz będzie służył osobom starszym i niepełnosprawnym w zaspakajaniu ich potrzeb bytowych, kulturalnych i towarzyskich. Obiekt jest przeznaczony dla 15 osób.

W ramach robót budowlanych w budynku wykonano następujące prace:

  • Rozbudowa istniejącego budynku;
  • Pełna termomodernizacja obiektu;
  • Rozbiórka i wykonanie nowego stropodachu;
  • Przekucie i zamurowanie w istniejących ścianach konstrukcyjnych;
  • Przebudowa ścianek działowych;
  • Wymiana wszystkich instalacji.

Ponadto w ramach projektu zakupiono wyposażenie i sprzęt niezbędny do podjęcia działalności Dziennego Domu Pobytu.

Wykonawcą robót budowlanych była firma BUD Mar Marek Żołecki z Olszewki.

Wartość całego zadania zgodnie z zawartymi umowami wyniosła 1 092 620,83.

 

 

 

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
inwest2.png