Dodawanie obiektu - Regulamin

Portal www.naklo.pl umożliwia Internautom zamieszczanie obiektów w Informatorze. Poniżej przedstawiamy zasady korzystania z tej funkcji.

 1. Za publikację obiektu nie są pobierane żadne opłaty.
 2. Administratorzy portalu nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności za zamieszczane materiały, treści i dane wprowadzane przez użytkowników.
 3. Zabrania się wprowadzania treści i materiałów niezgodnych z obowiązującym prawem oraz dobrymi obyczajami.
 4. Obiekty niespełniające wymogów pkt. 3 będą usuwane bez powiadomienia autora wpisu.
 5. Administratorzy portalu mogą usuwać obiekty bez powiadomienia o tym autora wpisu.
 6. Obiekty należy umieszczać w katalogu obiektu w odpowiednich kategoriach, stosownie do ich treści.
 7. Wielokrotne zamieszczenie obiektu o tej samej treści w danym dziale lub w różnych działach spowoduje ich usunięcie.
 8. Publikacja obiektu jest równoznaczna ze zgodą na publiczne jego udostępnienie.
 9. Publikacja obiektu następuje w ciągu 5 dni roboczych od daty ich przesłania. Jeśli obiekt nie został opublikowany, oznacza to, iż został odrzucony bez konieczności podawania przyczyny.
 10. Administratorzy portalu zastrzegają sobie prawo do zmian w regulaminie bez powiadamiania Internautów.
 11. Dodanie obiektu jest jednoznaczne z akceptacją zapisów regulaminu.
inwest2.png