Portal
O SZKOLE
24.03.2013

szkoła

 

Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią zostało powołane do życia w wyniku zmiany struktury szkolnictwa i rozpoczęło swoją działalność 01.09.1999 roku. Dyrektorem nowo powstałej szkoły został mgr Bartłomiej Chwiłka, który kierował szkołą do końca roku szkolnego 2007/2008.

 

Od 01.09.2008 dyrektorem szkoły jest mgr Małgorzata Kwaśniewska.

 

 

Od samego początku swego istnienia Gimnazjum nr 4 dobrze wpisało się na mapie oświatowej powiatu nakielskiego.

Rosnące z każdym rokiem wyniki egzaminu gimnazjalnego, będące lepsze niż w kraju i województwie, są wizytówką szkoły i owocem współpracy uczniów i ich rodziców z wysoko wykwalifikowanym i oddanym pracy gronem pedagogicznym.

 

 

Tutaj rozpoczyna się najlepszy start w dorosłość”

 

 

To maksyma nauczycieli uczących w naszej szkole oraz uczniów i rodziców.

 

Wychodząc naprzeciw różnym potrzebom i zainteresowaniom uczniów, szkoła realizuje różnorodne formy pracy z uczniami w ramach zajęć dydaktycznych, pozalekcyjnych, projektów, wycieczek i innych. Oto kilka przykładów:

 

 • Uczniowie o zainteresowaniach humanistycznych rozwijają swoje pasje pod okiem polonistów i historyków, którzy skutecznie zarażają pasją zdobywania wiedzy z zakresu języka. literatury oraz historii polskiej i powszechnej. Zdobytą wiedzę uczniowie z powodzeniem prezentują na konkursach przedmiotowych z języka polskiego i historii, konkursach recytatorskich, ortograficznych i innych.

   

 • Umysły ścisłe o zainteresowaniach matematycznych ćwiczą się pod okiem matematyków, przygotowując się nie tylko do międzynarodowego konkursu matematycznego Kangur, gminnego konkursu matematycznego „Z matematyką za pan brat”, którego Gimnazjum nr 4 jest organizatorem, ale również do konkursów kuratoryjnych oraz całorocznej Ligi Zadaniowej, której przewodzi Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych oraz Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

   

   

 • Poligloci podnoszą swoje kompetencje językowe w zakresie języka angielskiego i niemieckiego oraz poznawania kultury i historii państw anglo – i niemieckojęzycznych. Uatrakcyjnieniem nauki języka niemieckiego są wycieczki zagraniczne oraz w miarę możliwości uczestniczenie w projektach międzynarodowych z rówieśnikami ze szkół niemieckich. Angliści i germaniści każdego roku organizują konkursy językowe o zasięgu powiatowym oraz międzyszkolny konkurs wiedzy o państwach niemieckiego obszaru językowego.

   

 • Przyrodnicy zdobywają wiedzę na temat materii i otaczającego ich świata nie tylko w dobrze wyposażonych salach lekcyjnych na zajęciach z geografii, biologii, chemii i fizyki, ale również w czasie realizacji projektów badawczych oraz wycieczek terenowych oraz edukacyjnych m. in. na wykłady akademickie dla gimnazjalistów z zakresu fizyki na UMK w Toruniu.

   

 • Sportowcy rozwijają swoją tężyznę fizyczną na sali gimnastycznej, stadionie miejskim, nowoczesnej siłowni, strzelnicy, pływalni Naquarius, a zimą na obozie narciarskim w górach. Dumą szkoły są zwycięzcy zawodów lekkoatletycznych oraz gier zespołowych o zasięgu powiatowym i wojewódzkim.

   

 • Nauczyciele zespołu artystyczno – technicznego szlifują talenty uczniów o zdolnościach wokalnych i artystycznych. Ich występy ubogacają apele i uroczystości szkolne, a prace plastyczne zdobią korytarze szkoły. Przygotowani przez nauczycieli techniki uczniowie z powodzeniem zdają egzamin na kartę motorowerową.

   

 • Wszyscy uczniowie i ich rodzice mogą liczyć na fachową pomoc szkolnych pedagogów i logopedy.

 

Szkoła jest otwarta na stałą i wielokierunkową współpracę z rodzicami swoich uczniów.

 

Absolwent Gimnazjum nr 4 w Nakle nad Notecią:

 

 • posiada poczucie przynależności do swojej małej i wielkiej ojczyzny, znając jej przeszłość i aktywnie współtworząc jej teraźniejszość

   

 • jest otwarty na dialog i potrzeby innych

   

 • jest tolerancyjny wobec innych kultur i religii czerpiącego z bogatego dorobku humanizmu europejskiego, przyglądając się autorytetom moralnym m.in. osobie bł. Jana Pawła II

   

 • dba o środowisko, w którym żyje i jest wolny od nałogów.

 

Szkoła osiąga cele dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze poprzez:

 

 • realizację projektów edukacyjnych oraz projektów o tematyce regionalnej i historycznej

 • organizację wycieczek krajowych i zagranicznych

 • obchodzenie świąt i rocznic narodowych

 • organizację festynów i projektów profilaktycznych

 • współpracę z instytucjami wspierającymi działania oświaty

 • włączanie się w akcje charytatywne

 • przeprowadzanie apeli okolicznościowych.

 

 

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
inwest_banner.png
pl_czystosc2b.png
baner_ostrzezenie.png
powietrze_banner.png
Beznazwy-1.png
baner_przetargi_310_130.png
kawka.png
profil zaufany.png
profil zaufany.png
baner_ePUAP_324_130_biale.png
historia.png
Beznazwy-1 - Kopia (2).png
radio.jpg
baner_CEIDG_324_130.png
dowo.png
Beznazwy-1.png
LOGO-poziom-rozw-internet.jpg