Portal
Stowarzyszenie RAZEM DLA TRÓJKI
12.04.2017

Informujemy, że od 1 kwietnia 2013r. przy naszej szkole działa Stowarzyszenie Przyjaciół Szkoły nr 3 im. Konstytucji 3. Maja w Nakle nad Notecią - Razem dla trójki. Celem Stowarzyszenia jest działalność edukacyjna, oświatowa i wychowawcza na rzecz dzieci oraz społeczności lokalnej.

Od 2016r. jego nazwa brzmi: Stowarzyszenie RAZEM DLA TRÓJKI w Nakle nad Notecią

 

Zarząd Stowarzyszenia tworzą:

 1. Alicja Borus – Prezes
 2. Joanna Tyckun– Wiceprezes
 3. Dorota Ptak- Sekretarz
 4. Anna Kwasigroch – Skarbnik
 5. Beata Sobala – Członek

 

W skład Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wchodzą:

 1. Maria Palicka – przewodnicząca
 2. Halina Lubiszewska – zastępca przewodniczącego
 3. Bożena Redecka– członek
 4. Adam Dziewałtowski – Gintoft – członek

 

Celem Stowarzyszenia jest działalność edukacyjna, oświatowa i wychowawcza na rzecz dzieci oraz społeczności lokalnej , w tym:

 1. Pozyskiwanie i pomnażanie środków dla funkcjonowania stowarzyszenia.
 2. Aktywizowanie i integrowanie mieszkańców na rzecz rozwoju szkoły i środowiska lokalnego.
 3. Działalność charytatywna,  wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci.
 4. Wspomaganie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.
 5. Ochrona i promocja zdrowia.
 6. Działalność  na rzecz dzieci niepełnosprawnych.
 7. Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu.
 8. Wzbogacania bazy lokalowej i dydaktycznej szkoły.
 9. Upowszechnianie kultury, sztuki i podtrzymywanie tradycji.
 10. Organizacja i wspomaganie wypoczynku dzieci.
 11. Upowszechnianie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
 12. Wspieranie działań szkoły zmierzających do kształtowania postaw patriotycznych i społecznych.
 13. Popularyzowanie osiągnięć szkoły i jej zasłużonych wychowanków.

 

      

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
inwest_banner.png
pl_czystosc2b.png
baner_ostrzezenie.png
powietrze_banner.png
Beznazwy-1.png
baner_przetargi_310_130.png
kawka.png
profil zaufany.png
profil zaufany.png
baner_ePUAP_324_130_biale.png
historia.png
Beznazwy-1 - Kopia (2).png
radio.jpg
baner_CEIDG_324_130.png
dowo.png
Beznazwy-1.png
LOGO-poziom-rozw-internet.jpg