Portal
Indywidualizacja Procesu Nauczania i Wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych Województwa Kujawsko-Pomorskiego w latach 2010-2013
20.11.2013
grafika

Gmina Nakło nad Notecią w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, poddziałanie 9.1.2, Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych programów pn. Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego pozyskała kwotę 330 368,00 zł.

 

 

 

 

Dzięki temu od 1 IX 2010  przeprowadzane są  następujące zajęcia:

- zajęcia dodatkowe, będące kontynuacją indywidualizacji pracy z uczniem w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych, wspierających indywidualizację procesu dydaktycznego, w zależności od rozpoznanych potrzeb uczniów klas I–III szkół podstawowych, w szczególności:


- zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji;

- zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;

- zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy;

- zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej;

- gimnastyka korekcyjna dla dzieci z wadami postawy;

- specjalistyczne zajęcia terapeutyczne (np.: hipoterapia, muzykoterapia, dogoterapia) dla dzieci niepełnosprawnych;

- zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych (np.: prowadzenie obserwacji przyrodniczych).

 

Na ten cel pozyskano kwotę 214 200,00 zł.

 

W ramach projektu przewidziano także:doposażenie bazy dydaktycznej szkoły w materiały dydaktyczne, wynikające z procesu indywidualizacji oraz specjalistyczny sprzęt (np.: specjalistyczne oprogramowanie, pakiety do diagnozowania i korygowania dysfunkcji i dysharmonii rozwojowych, takich jak: wady wymowy, dysleksja, wady postawy, zaburzenia koordynacji ruchowej) odpowiednio do rozpoznanych potrzeb i zaplanowanych zajęć dodatkowych. Na ten cel przewidziano kwotę 113 688,00 zł.


Dodatkowo na wyjazdy edukacyjne otrzymamy kwotę 2 480 zł.

Ze środków skorzystają uczniowie następujących szkół publicznych w gminie Nakło, które zgłosiły się do udziału w projekcie:

1) Szkoła Podstawowa nr 2 w Nakle
2) Szkoła Podstawowa nr 4 w Nakle
3) Zespól Szkół w Potulicach
4) Zespól Szkół w Ślesinie
5) Zespół Szkół w Występie
6) Zespół Szkół w Paterku.

 

   

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
inwest2.png