Portal
Labirynty Wiedzy
21.11.2013
grafika

Gmina Nakło nad Notecią pełni rolę lidera w powiecie nakielskim, w projekcie partnerskim POKL ,,Labirynty wiedzy”.

 

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.

 

Projekt powstał w Referacie Promocji i Pozyskiwania Środków z Funduszy Zewnętrznych.

 

Do projektu partnerskiego przystąpiło 6 samorządów:

 

- Gmina Nakło nad Notecią,
- Gmina Mrocza,
- Gmina Kcynia,
- Gmina Sadki,
- Gmina Szubin,
- Starostwo Powiatowe

 

oraz 3 stowarzyszenia:

 

- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Anieliny i Łodzia ,,Żakus”,
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcza,
- Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Trzeciewnica i Suchary.

 

Projekt jest realizowany na terenie powiatu nakielskiego i potrwa od 1.09.2010 do 30.09.2011r. W ramach projektu wsparcie otrzymają uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, szkół publicznych i niepublicznych.

 

Przeprowadzone zostaną zajęcia w ramach czterech bloków tematycznych:

 

- Zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze oraz specjalistyczne ,,Drogi do sukcesu”,
- Opieka pedagogiczno-psychologiczna ,,Pomocna dłoń”,
- Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne ,,Mogę więcej”,
- Poradnictwo edukacyjno- zawodowe ,,W szkole, w pracy”.

 

Kierownik Projektu- Izabela Romanowska-Hass


Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
Strony w dziale
inwest2.png