Portal
Ogłoszenie
20.11.2013
grafika

Zapraszamy do składania ofert na wykonanie materiałów promocyjnych dotyczących projektu ,,Labirynty wiedzy” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług świadczonych w systemie oświaty; Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych”.Oferta winna być złożona drogą mailową – skan oferty na adres: lub bezpośrednio do Referatu Promocji i Pozyskiwania Środków z Funduszy Zewnętrznych  - Urząd Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, ul. Ks.P.Skargi 6, do dnia 8 marca 2011r. do godz. 12.00.

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
inwest_banner.png
pl_czystosc2b.png
baner_ePUAP_324_130_biale.png
historia.png
Beznazwy-1 - Kopia (2).png
radio.jpg
baner_CEIDG_324_130.png
dowo.png
Beznazwy-1.png
LOGO-poziom-rozw-internet.jpg