Portal
Nadnotecki Park Przemysłowy w Paterku
28.09.2015

Teren inwestycyjny pod nazwą „Nadnotecki Park Przemysłowy w Paterku – Etap I” zlokalizowany jest w województwie kujawsko – pomorskim, w powiecie nakielskim, w gminie Nakło nad Notecią, w odległości około 3 km od Nakła nad Notecią, przy drodze wojewódzkiej nr 241 (Rogoźno – Tuchola). Właścicielem gruntów, na których powstaje park przemysłowy jest Gmina Nakło nad Notecią.

Przedmiotowy obszar objęty jest w całości Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego – zgodnie z którym w przedmiotowym terenie można zlokalizować obiekty produkcyjne, składowe i magazynowe.

Teren położony jest w naturalnej dzielnicy przemysłowej gminy Nakło nad Notecią, w bezpośrednim sąsiedztwie znajduje się jedna z największych firm w regionie – Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego "Paterek" Spółka Akcyjna. Tutaj znajduję się kilkanaście podmiotów gospodarczych o różnorodnym kierunku działania, które w sposób naturalny tworzą dzielnicę przemysłową.

Na etap I uzbrojenia terenu Parku Przemysłowego w Paterku składa się obszar o powierzchni 24,70 ha z bezpośrednim dojazdem do drogi wojewódzkiej nr 241. Opracowana dokumentacja przewiduje etap II o powierzchni ok. 7 ha.

Realizacja zadania ma na celu kompleksowe uzbrojenie terenu Parku Przemysłowego w Paterku. Projekt obejmuje kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieć dróg i chodników, sieć teletechniczną, sieć wodno – kanalizacyjną oraz oświetlenie prowadzące do uzyskania pozwolenia na użytkowanie nowo wybudowanej infrastruktury.

Oferujemy:
˗ tereny o powierzchni około 30 ha uzbrojone w niezbędną infrastrukturę techniczną,
˗ bezpośredni dostęp do linii kolejowej nr 281,
˗ pośredni dostęp do linii kolejowej nr 18 Piła – Kutno (linia na trasie wschód - zachód o znaczeniu regionalnym i krajowym),
˗ dostęp do drogi krajowej nr 10 poprzez drogę wojewódzką nr 241 (na odcinku miasta Nakła nad Notecią od stycznia 2015 roku dostęp do drogi krajowej nr 10 poprzez drogę klasy G),
˗ wsparcie w sprawnej realizacji procedur administracyjnych,
˗ szeroki dostęp do zróżnicowanej kadry pracowniczej,
˗ bliski dostęp do portu żeglugi śródlądowej międzynarodowej drogi wodnej E70 łączącą Antwerpię z Kłajpedą przez Berlin, Bydgoszcz i Nakło.

Nadnotecki Park Przemysłowy w Paterku to doskonałe miejsce dla lokalizacji biznesu – przygotowane tereny inwestycyjne, znakomita lokalizacja parku przemysłowego, odpowiednie miejsce do rozwoju, oraz profesjonalna pomoc dla inwestorów stanowią niewątpliwie walory inwestycyjne. Dlaczego warto inwestować tutaj?

  1. Kluczową zaletą Nadnoteckiego Parku Przemysłowego w Paterku jest doskonała lokalizacja terenów inwestycyjnych, a także znakomite położenie przy jednych z najważniejszych szlaków komunikacyjnych. Park przemysłowy będzie posiadał bezpośredni dostęp do drogi wojewódzkiej nr 241 Rogoźno – Tuchola oraz pośredni dostęp do drogi wojewódzkiej nr 246 Paterek - Dąbrowa Biskupia. Drogi te stanowią ważne szlaki komunikacyjne na terenach województwa i są połączone z siecią dróg krajowych (drogą nr 10 na kierunku W-Z i drogą nr 5 na kierunku Pn-Pd).

  2. Przedmiotowy obszar objęty jest w całości Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego – zgodnie z którym w przedmiotowym terenie można zlokalizować obiekty produkcyjne, składowe i magazynowe.

  3. Tereny inwestycyjne Nadnoteckiego Parku Przemysłowego są w pełni uzbrojone
    w nowoczesną oraz rozwiniętą infrastrukturę techniczną
    . Projekt obejmuje kompleksowe uzbrojenie terenów inwestycyjnych w sieć dróg i chodników, sieć teletechniczną, sieć wodno – kanalizacyjną oraz oświetlenie prowadzące do uzyskania pozwolenia na użytkowanie nowo wybudowanej infrastruktury.

Nakło nad Notecią jest niewielką powiatową miejscowością, ale z ogromnym potencjałem. W ostatnich latach zmienia się i rozbudowuje. W mieście są szkoły podstawowe, gimnazja oraz szkoły ponadgimnazjalne. Młodszym dzieciom gwarantuje się miejsca zarówno w publicznych, jak i niepublicznych żłobkach i przedszkolach. Dzięki dogodnemu układowi komunikacyjnemu oraz niewielkiej odległości od Bydgoszczy dostęp do szkół wyższych, służby zdrowia oraz kultury na poziomie regionalnym jest znacznie ułatwiony. Urokliwa Dolina Noteci zachęca do spędzenia wolnego czasu właśnie w Nakle i okolicach. Te czynniki sprawiają, że Nakło staje się atrakcyjnym miejscem do zamieszkania i do skupienia przedsiębiorstw.LOKALIZACJA


Gmina Nakło nad Notecią położona jest przy połączeniu kanału Bydgoskiego z Notecią. Nakło leży na prawobrzeżnej ziemi nadnoteckiej, zwanej Krajną. Miasto i Gmina Nakło nad Notecią usytuowane jest na głównych szlakach komunikacyjnych obejmujących trasę krajową nr 10, węzeł kolejowy (Szczecin – Piła - Bydgoszcz - Warszawa) i trakt wodny (rzeka Noteć i Kanał Bydgoski). Noteć jest częścią międzynarodowej drogi wodnej E-70 Berlin- Kaliningrad. Gmina Nakło leży w zachodniej części województwa Kujawsko -Pomorskiego w odległości (w linii prostej) 25 km od stolicy województwa Bydgoszczy.

Autobusowa komunikacja dalekobieżna jest na wysokim poziomie. Do dyspozycji są połączenia krajowe (Bydgoszcz, Szczecin, Piła, Białystok, Poznań, Toruń, Warszawa, Kołobrzeg, Płock, Włocławek) i zagraniczne (miasta północnych Niemiec, np. Bremen, Hamburg, Kiel).

Przez Nakło przebiegają również dwie drogi wojewódzkie. Umożliwiają one komunikację między ważniejszymi miastami regionu łącząc Nakło z Mroczą, Kcynią, czy Szubinem:

- droga wojewódzka nr 241 Rogoźno – Tuchola zapewniająca połączenie z Poznaniem; początek połączenia stanowi skrzyżowanie z drogą krajową nr 11 biegnącą z Poznania w stronę Piły,

- droga wojewódzka nr 246, rozpoczynająca się w podnakielskiej wsi Paterek i łącząca Nakło z drogą krajową (w przyszłości ekspresową) nr 5, która jest również drogą międzynarodową E261.

Przez miasto przebiegają dwie linie kolejowe:

- linia nr 18 łącząca Kutno z Piłą Główną, odbywa się na niej ruch pasażerski
i towarowy. Dzięki temu Nakło ma połączenia z ważniejszymi miastami Polski, m.in. ze Szczecinem i Warszawą (dwa odjazdy i 2 przyjazdy w ciągu doby), Piła Główna- Bydgoszcz Główna (kilkanaście pociągów w ciągu doby).

- linia nr 281 Oleśnica – Chojnice, częściowo wyłączona z ruchu; jej zaletą jest połączenie z Zakładem Naprawy Taboru Kolejowego w Paterku, który daje zatrudnienie okolicznym mieszkańcom.

W okolicy Nakła nad Notecią znajduje się kilka ważniejszych punktów komunikacyjnych. Jednym z nich jest Port Lotniczy im. I. J. Paderewskiego w Bydgoszczy. Zapewnia on transport lotniczy na trasach krajowych (Kraków, Łódź, Poznań, Warszawa, Zielona Góra) i międzynarodowych (Berlin, Birmingham, Dublin, Dusseldorf, Kopenhaga, Liverpool, Londyn, Wiedeń).

KONTAKT

Zastępca Burmistrza

Krzysztof Błoński

(52) 386-79-09
664- 465- 076

 

Zastępca Dyrektora
Wydziału Inwestycji

Kamila Radzka – Januszewska

(52) 386-79-66
664- 465- 278

 

Pomoc Administracyjna
Wydział Inwestycji

Anna Gill
(52) 386-79-86

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
inwest2.png
baner_ostrzezenie1.png
powietrze_banner1.png
czystosc.png
mapa.png
przetargii.png
npp.png
radio.png
linki.png
magazyn nakielski.png
uwaga.png