lot.png
Portal
Nowe możliwości w zawieszeniu działalności
04.04.2016
grafika

Od dnia 22.04.14 została wprowadzona możliwość złożenia wniosku o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej, na podstawie art. 14a ust. 1d SDG, z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

 

W celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem działalność może zawiesić przedsiębiorca niezatrudniający pracowników, prowadzący działalność gospodarczą przez okres co najmniej 6 miesięcy.

 

Wykonywanie działalności gospodarczej można zawiesić na okres do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 5 roku życia, a w przypadku dziecka, które z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności wymaga osobistej opieki osoby prowadzącej działalność gospodarczą, na okres do 6 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

 

W celu zawieszenia działalności gospodarczej na podstawie art. 14a ust. 1d SDG należy złożyć wniosek CEIDG-1 o zawieszenie działalności gospodarczej, wypełniając rubryki wniosku:

 

14.1 Data rozpoczęcia zawieszenia

14.2 Okres zawieszenia do

14.3 Oświadczenie o niezatrudnianiu pracowników

14.4 Informacja o zawieszeniu działalności z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Jeżeli przedsiębiorca, którego działalność jest już zawieszona, chciałby skorzystać z zawieszenia z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem lub wydłużyć okres zawieszenia, może złożyć wniosek CEIDG-1 o zmianę wpisu wypełniając ww. rubryki wniosku.

 

W powyższym przypadku należy w rubryce 14.1 wskazać datę rozpoczęcia zawieszenia działalności gospodarczej uprzednio zgłoszoną do CEIDG.

 

U w a g a:

Przedsiębiorca, który zawiesza działalność gospodarczą z tytułu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, składając wniosek o jej zawieszenie musi wskazać okres zawieszenia.

 

Wskazanie okresu zawieszenia nie jest jednak równoważne z automatycznym jej wznowieniem po tym okresie.

 

Przed upływem końca okresu zawieszenia przedsiębiorca musi złożyć wniosek o wznowienie wykonywania działalności, w przeciwnym przypadku będzie podlegał wykreśleniu z CEIDG, na podstawie art. 34 ust 2. pkt 3a) SDG.

 

Na stronie internetowej ZUS zostały wskazane szczegółowe zasady podlegania ubezpieczeniom osób sprawujących osobistą opiekę nad dzieckiem oraz ustalania podstawy wymiaru składek dla tych osób.

 

Źródło: www.firma.gov.pl

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
inwest_banner.png
pl_czystosc2b.png
ost_kom.jpg
baner_przetargi_310_130.png
kawka.png
profil zaufany.png
baner_ePUAP_324_130_biale.png
historia.png
Beznazwy-1 - Kopia (2).png
radio.jpg
baner_CEIDG_324_130.png
dowo.png
Beznazwy-1.png
LOGO-poziom-rozw-internet.jpg