Portal
Jak segregować odpady komunalne?
11.01.2017

W związku z licznymi wątpliwościami jakie pojawiają się w trakcie segregacji odpadów przez mieszkańców nieruchomości, poniżej przedstawiono podstawowe zasady selektywnego gromadzenia odpadów.

 

1. JAK SEGREGOWAĆ ODPADY?
- informacja dla nieruchomości zamieszkałych poza rejonem oddziaływania Minipszoków

 

PAPIER i TEKTURA WOREK NIEBIESKI

Należy wrzucać:

 • gazety i czasopisma, prospekty, katalogi i reklamy, kalendarze i terminarze,
 • papierowe torby i worki,
 • zużyte zeszyty i stare książki,
 • papier biurowy i szkolny,
 • kartony i tekturę oraz zrobione z nich opakowania,
 • koperty


TWORZYWA SZTUCZNE I METAL → WOREK ŻÓŁTY

Należy wrzucać:

 • puszki z blachy stalowej, naczynia do gotowania,
 • drobny złom żelazny oraz drobny złom metali kolorowych (np. zabawki, narzędzia),
 • folię aluminiową,
 • zgniecione puszki aluminiowe po napojach,
 • pokrywki ze słoików,
 • kapsle z butelek oraz metalowe i plastikowe nakrętki, zgniecione plastikowe opakowania po napojach,
 • plastikowe worki, torebki i reklamówki, koszyki po owocach i pojemniki po wyrobach garmażeryjnych,
 • opakowania wielomateriałowe po płynnej żywności takie jak :kartony po mleku, sokach tzw. tetra paki,
 • puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe  po napojach (typu PET), puste opakowania po kosmetykach i środkach czystości
 • plastikowe opakowania po żywności (np. po jogurtach, serkach, kefirach i margarynach)


SZKŁO → WOREK ZIELONY

Należy wrzucać:

 • butelki i słoiki po napojach i żywności,
 • opakowania po kosmetykach, napojach alkoholowych

    
BIOODPADY → WOREK BRĄZOWY

Należy wrzucać:

 • części roślinne (kwiaty doniczkowe, kwiaty cięte),
 • trawa i liście,
 • drobne gałęzie drzew i krzewów


Wszelkie opakowania należy opróżnić z zawartości, mycie opakowań oraz zrywanie naklejek nie jest konieczne.


POZOSTAŁE ODPADY
wytworzone w gospodarstwie domowym (np. popiół, pampersy) należy wrzucać do pojemnika na pozostałe odpady (zmieszane).

ODPADY PROBLEMOWE:
   

 • przeterminowane lekarstwa – oddajemy do aptek

 

 • zużyte baterie i akumulatory – oddajemy do specjalnie do tego celu wyznaczonych, oznakowanych pojemników w placówkach handlowych, oświatowych i urzędach

 

 • zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne – oddajemy do sprzedawców podczas   zakupu nowego sprzętu, sprzedawca zobowiązany jest odebrać od kupującego sprzęt danego typu w takiej samej ilości jaka podlega zakupowi, ww. sprzęt można również oddać podczas zbiórek objazdowych lub dostarczyć na własny koszt do PSZOK w Rozwarzynie

 

 • zużyte opony, odpady wielkogabarytowe (np. krzesła, łóżka) – oddajemy do tzw. „gratowozu” czyli do specjalnie przeznaczonego do tego celu pojazdu podczas zbiórki objazdowej lub dostarczamy na własny koszt do PSZOK w Rozwarzynie

 

 • odpady budowlane i rozbiórkowe – do zbiórki tego typu odpadów służą pojemniki podstawione na zamówienie właściciela nieruchomości lub dostarczamy na własny koszt do PSZOK w Rozwarzynie2.  JAK SEGREGOWAĆ ODPADY?
- informacja dla nieruchomości zamieszkałych w rejonie oddziaływania Minipszoków


Na terenie Naszej Gminy funkcjonują Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów tzw. Minipszoki, do których mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej dostarczają odpady selektywne w jednym worku wg instrukcji (ulotka informacyjna dostępna w plikach powiązanych).

 

Jednocześnie każdy mieszkaniec Gminy Nakło nad Notecią może korzystać z Minipszoków, które są zlokalizowane w dziesięciu miejscach naszej Gminy (lokalizacja Minipszoków: www.naklo.pl/strona-1197-minipszoki.html).

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
inwest2.png