Portal
Sposób i zakres usług
11.01.2017
grafika
Powiązane pliki:

1. W ramach opłaty każda nieruchomość wyposażona została w pojemnik do zbierania odpadów zmieszanych.


2. Dla odpowiedniej liczby osób zamieszkałych daną nieruchomość do 10 lokali przysługuje odpowiedni pojemnik wg Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią:

 • do 5 osób – 1 x 120 l
 • 6-8 osób – 1 x 240 l
 • 9-12 osób – 2 x 240 l
 • 13-30 osób – 1 x 1100 l …

Natomiast nieruchomościom powyżej 10 lokali przysługuje następująca ilość pojemników dla odpowiedniej liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość:

 • do 14 osób – 1 x 240 l
 • 15-25 osób – 2 x 240 l
 • 26-50 osób – 1 x 1100 l
 • 51-71 osób – 2 x 1100 l
 • 72-110 osób – 3 x 1100 l
 • >110 osób – 4 x 1100 l

Dodatkowo dla osób deklarujących segregację właściciele nieruchomości poza rejonem Minipszoków otrzymali worki na segregację:

 • niebieski do zbierania papieru i tektury
 • żółty do zbierania tworzyw sztucznych i metali
 • zielony do zbierania szkła
 • brązowy do zbierania odpadów zielonych

Osoby zamieszkałe w zabudowie wielorodzinnej w rejonie Minipszoków nie otrzymują worków do segregacji. Mieszkańcy odpady segregowane wrzucają do jednego worka wg ulotki informacyjnej i dostarczają do mini punktów. Natomiast pozostałe odpady zmieszane trafiają do altany śmietnikowej.


3. Odpady odbierane są zgodnie z harmonogramem:

dla nieruchomości do 10 lokali:

 • odpady zmieszane 1 raz na dwa tygodnie
 • odpady zbierane selektywnie (papier, tworzywa sztuczne i metal oraz szkło) 1 raz w miesiącu

dla nieruchomości powyżej 10 lokali:

 • odpady zmieszane 1 raz na tydzień
 • odpady zbierane selektywnie „w jednym worku” zanoszone są do Minipszoków zgodnie z godzinami otwarcia tych punktów (link godziny otwarcia), w przypadku kiedy nie ma takiego punktu odpady segregowane są odbierane 1 raz na miesiąc

odpady zielone:

 • 4 x na miesiąc w okresie od 1IV do 31 X z terenu miasta z zabudowy wielorodzinnej (powyżej 10 lokali),
 • 2 x na miesiąc w miesiącach marzec - listopad (pozostały obszar gminy, pozostałe nieruchomości),
 • w pozostałym okresie brak odbioru.

4. Odpady problemowe mogą być odebrane w trakcie zbiórek objazdowych lub dostarczone na własny koszt do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rozwarzynie.


Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Rozwarzynie można dostarczać w godzinach otwarcia: Poniedziałek – Piątek 7.00 – 19.00
Sobota 7.00 – 13.00 odpady takie jak:

 • szkło,
 • papier i tektura,
 • tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,
 • odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
 • przeterminowane leki i chemikalia,
 • zużyte baterie i akumulatory,
 • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe,
 • odpady budowlane i rozbiórkowe,
 • zużyte opony.


Przeterminowane leki możemy również oddać do aptek. Zużyte baterie możemy również oddać do specjalnie wyznaczonych, oznakowanych pojemników w placówkach handlowych, oświatowych i urzędach. Do zbiórki odpadów budowlanych i rozbiórkowych mogą również służyć pojemniki podstawione na zamówienie właściciela nieruchomości. Ponadto 2 razy w roku (na jesień i wiosnę) będzie organizowana zbiórka objazdowa w trakcie, której mieszkańcy będą mogli oddać ww. odpady. Dodatkowo na terenie Naszej Gminy funkcjonują także Minipunkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. Minipszoki, do których mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej dostarczają odpady selektywne w jednym worku wg instrukcji (instrukcja dostępna w powiązanych plikach). Jednocześnie każdy mieszkaniec Gminy Nakło nad Notecią może korzystać z Minipszoków, które zlokalizowane są w dziesięciu miejscach Naszej Gminy (KLIKNIJ TUTAJ).


5. Sprzęty elektryczne i elektroniczne niewielkich rozmiarów będą również odebrane w ramach opłaty w jednym z Minipszoków zlokalizowanych na terenie Naszej Gminy.

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
inwest_banner.png
pl_czystosc2b.png
baner_ePUAP_324_130_biale.png
historia.png
Beznazwy-1 - Kopia (2).png
radio.jpg
baner_CEIDG_324_130.png
dowo.png
Beznazwy-1.png
LOGO-poziom-rozw-internet.jpg