lot.png
Portal
Informacja o zmianie rozporządzenia dotycząca rejestru REGON
08.12.2014 Szymon Niemczewski
grafika

Urząd Statystyczny w Bydgoszczy informuję, że z dniem 8 listopada 2014 r. weszły w życie, na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia 2014 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu metodologii prowadzenia i aktualizacji rejestru podmiotów gospodarki narodowej, w tym wzorów wniosków, ankiet i zaświadczeń oraz szczegółowych warunków i trybu współdziałania służb statystyki publicznej z innymi organami prowadzącymi urzędowe rejestry i systemy informacyjne administracji publicznej – (Dz. U. z dnia 8 października 2014 r. poz. 1352), nowe wory wniosków o wpis, zmianę wpisu i skreślenie z rejestru REGON, tj.:

  1. nowy wniosek RG-OF dla osób fizycznych nie będących przedsiębiorcami, który zastąpił dotychczasowy wniosek RG-1 i RG-2,

  2. Nowy wniosek RG-OP dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, bez szkół i placówek oświatowych wpisanych do RSPO, który zastąpił dotychczasowy wniosek RG-1 i RG-2.

Zostały również wprowadzone nowe wzory wniosków RG-SC dla wspólników spółek cywilnych oraz nowe wzory wniosków RG-RD dla kolejnych rodzajów działalności.

Dotychczasowe wzory wniosków zostały wycofane z obiegu.

Źródło: Pismo znak: WR-5343-3/2014 z dnia 02 grudnia 2014 r. Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
inwest_banner.png
pl_czystosc2b.png
ost_kom.jpg
baner_przetargi_310_130.png
kawka.png
profil zaufany.png
baner_ePUAP_324_130_biale.png
historia.png
Beznazwy-1 - Kopia (2).png
radio.jpg
baner_CEIDG_324_130.png
dowo.png
Beznazwy-1.png
LOGO-poziom-rozw-internet.jpg