Portal
Karta Dużej Rodziny
26.06.2018 Radosław Szymeczko

W związku z wprowadzeniem Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny informujemy, że wnioski o wydanie karty (Karty Dużej Rodziny) można składać w siedzibie Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Ks. P. Skargi2, 89-100 w Nakle nad Notecią, pokój nr 2 na parterze, od poniedziałku do piątku w godz. 7.15-15.15.

Karta przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci - do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat. Bez ograniczeń wiekowych w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniem niepełnosprawności na okres ważności orzeczenia.

WNIOSEK O WYDANIE KARTY

 


Wymagane od dnia 1 stycznia 2015 roku dokumenty (oryginały lub odpisy) przy składaniu wniosku o przyznanie Karty:
• w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
• w przypadku małżonka rodzica – dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
• w przypadku dzieci do ukończenia 18 roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
• w przypadku dzieci w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz
oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
• w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18 roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
• w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
• w przypadku dzieci powyżej 18 roku życia, które nadal przebywają w pieczy zastępczej
- oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub w rodzinnym domu dziecka.

 

oraz

 

oświadczenie dotyczące konieczności zgłaszania wszelkich zmian mających wpływ na prawo do Karty oraz oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowychWięcej informacji:
na stronie:
rodzina.gov.pl oraz mpips.gov.pl

wykaz aktualnych partnerów oraz zniżek: https://rodzina.gov.pl/duza-rodzina/uprawnienia?dzial=pliki aktualnie obowiązujący wykaz oferowanych zniżek znajduje się również w formie papierowej w MGOPS w Nakle, pok. nr 2 (Dział Świadczeń Rodzinnych)
lub pod numerem tel.
52 385 27 42 (Dział Świadczeń Rodzinnych)

aktualnie obowiązujące przepisy prawa: Ustawa o Karcie Dużej Rodziny z dnia 5 grudnia 2014r. (Dz.U. z 2014, poz. 1863)

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
inwest_banner.png
pl_czystosc2b.png
baner_ostrzezenie.png
powietrze_banner.png
Beznazwy-1.png
baner_przetargi_310_130.png
kawka.png
profil zaufany.png
profil zaufany.png
baner_ePUAP_324_130_biale.png
historia.png
Beznazwy-1 - Kopia (2).png
radio.jpg
baner_CEIDG_324_130.png
dowo.png
Beznazwy-1.png
LOGO-poziom-rozw-internet.jpg