Portal
Nabór wniosków o dofinansowanie
16.09.2016
grafika
Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska informuje, że trwa nabór wniosków o dofinansowanie zadań dot. demontażu, transportu i unieszkodliwiania lub zabezpieczania odpadów zawierających azbest przewidzianych do realizacji w 2016r. w związku z możliwością pozyskania środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

Do dofinansowania mogą zostać zgłoszone zadania realizowane:

- na obiektach, których właścicielami są osoby fizyczne, jednostki sektora finansów publicznych, kościoły i związki wyznaniowe oraz wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe;
- na obiektach użyteczności publicznej, których właścicielem jest jednostka samorządu terytorialnego (placówki oświatowe, ośrodki ochrony zdrowia, pomocy społecznej, oświaty, kultury i bezpieczeństwa publicznego, inne obiekty użyteczności publicznej będące własnością gminy).
 
Orientacyjny termin realizacji zadania:  maj– wrzesień 2016r.

Program przewiduje pokrycie pełnych kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 1000 zł do każdego 1 Mg (tony) unieszkodliwianych odpadów zawierających azbest.
Do kosztów kwalifikowanych zalicza się :

  • demontaż pokrycia dachowego lub elewacji zawierających azbest
  • transport odpadów niebezpiecznych z miejsca rozbiórki do miejsca unieszkodliwienia
  • unieszkodliwienie lub zabezpieczenie odpadów niebezpiecznych


Dofinansowanie realizowane jest bez angażowania środków własnych właściciela nieruchomości, ale NIE OBEJMUJE kosztów nowego pokrycia dachowego.

Wnioski są dostępne w Urzędzie Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią, ul.Ks. P.Skargi 7, (pokój nr 12A oraz 9) lub można pobrać poniżej w formie elektronicznej.

Termin składania wniosków  - 5 luty 2016

wniosek do pobrania (16kB) word

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
inwest2.png