Portal
Gminne dofinansowanie usuwania azbestu
16.09.2016
grafika

Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią  informuje, że od dnia 25 czerwca 2015r. weszła w życie uchwała Nr X/195/2015 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią  z dnia 28 maja 2015 r. w sprawie: zasad i trybu postępowania przy udzielaniu dotacji celowej na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz kryteriów wyboru inwestycji do finansowania (publ. Dz.Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 10 czerwca 2015r., poz.1814).

Uchwała umożliwia udzielanie podmiotom niezaliczonym do sektora finansów publicznych, w szczególności osobom fizycznym wsparcia finansowego z budżetu gminy na realizację działań polegających na usuwaniu z terenu gminy Nakło nad Notecią pokryć dachowych/elewacji  i innych odpadów zawierających azbest.

Wysokość dofinansowania wynosić będzie 100 % kosztów transportu i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest powstałych podczas ich demontażu. Transport i unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest odbywać się będzie przez uprawnioną firmę wytypowaną przez Gminę Nakło nad Notecią.

Osoby zainteresowane winny złożyć do Urzędu Miasta i Gminy wniosek wraz z niezbędnymi załącznikami. Formularz wniosku można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Nakle nad Notecią przy ul. Ks. P.Skargi 7 lub poniżej w formie elektronicznej.

Wniosek o dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest (80kB) pdf
Treść uchwały (228kB) pdf

Dodatkowych informacji i wyjaśnień udziela Anna Nowak - inspektor w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska - pok. nr 15, tel. 52 386-79-73.

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
inwest2.png