Portal
Informacje ogólne
12.01.2017
grafika

Z dniem 1 stycznia 2017 r. wprowadza się ograniczenie ilości odpadów zielonych oraz  budowlanych i rozbiórkowych.

Podstawa prawna: ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z  2016 r., poz. 250) oraz:

  1. Uchwała Nr XXIV/502/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (link),

  2. Uchwała Nr XXIV/503/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi (link).

I. ograniczenie ilości odpadów zielonych:

1. w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą odpady zielone bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałej / lokalu do 18 worków o pojemności 120 litrów na rok.

Odbiór odpadów zielonych bezpośrednio z nieruchomościzamieszkałej / lokalu ponad limit 18 worków o pojemności 120 litrów na rok możliwy będzie w ramach świadczenia dodatkowych usług w cenie 10,44 zł za 1 worek o pojemności 120 litrów, na podstawie zgłoszenia zapotrzebowania na ich wykonanie.

2. przyjęcie odpadów zielonych w Punkcie Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych w Rozwarzynie będzie możliwe bez ograniczeń ilości po ich dostarczeniu przez właściciela nieruchomości.

Odbiór odpadów zielonych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rozwarzynie w cenie 208,76 zł za 1 Mg, na podstawie zgłoszenia zapotrzebowania na ich wykonanie.


II.  ograniczenie ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

1. w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą odpady budowlane i rozbiórkowe bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałej / lokalu do 1 m3 na rok.

Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych  bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałej / lokalu ponad limit 1 m3 na rok możliwy będzie w ramach świadczenia dodatkowych usług w łącznej cenie 158,04 zł za 1 m3, na podstawie zgłoszenia zapotrzebowania na ich wykonanie.

2. Przyjęcie odpadówbudowlanych i rozbiórkowychw Punkcie Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych w Rozwarzynie będzie możliwe bez ograniczeń ilości po  ich dostarczaniu przez właściciela nieruchomości.

Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rozwarzynie 83,76 zł za 1 Mg, na podstawie zgłoszenia zapotrzebowania na ich wykonanie.

 

Informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcu" został wyłoniony Wykonawca tj. Konsorcjum Firm: Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nakle Spółka z o.o. – Lider, Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. Sępólno Krajeńskie i Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. Więcbork.

W/w Wykonawca będzie odbierał odpady komunalne objęte przedmiotem zamówienia w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

 

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
inwest_banner.png
pl_czystosc2b.png
baner_ePUAP_324_130_biale.png
historia.png
Beznazwy-1 - Kopia (2).png
radio.jpg
baner_CEIDG_324_130.png
dowo.png
Beznazwy-1.png
LOGO-poziom-rozw-internet.jpg