Portal
Informacje ogólne
27.02.2019
grafika
Z dniem 22 lutego 2019 r. wprowadza się zmiany w Uchwałach Rady Miejskiej.
Podstawa prawna: ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z  2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) oraz:
  1. a) Uchwała Nr XXIV/502/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  (link),

    b) zmiana uchwały, obowiązuje od 22 lutego 2019 r. Uchwała Nr IV/77/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. (link). 

  2. a) Uchwała Nr XXIV/503/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 25 sierpnia 2016 r. w sprawie określenia dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi.  (link).

    b) zmiana uchwały, obowiązuje od 22 lutego 2019 r.: Uchwała Nr IV/78/2019 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie określenia dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi. (link).

I. ograniczenie ilości odpadów zielonych:

1. w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą odpady zielone bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałej / lokalu do 18 worków o pojemności 120 litrów na rok.
Odbiór odpadów zielonych bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałej / lokalu ponad limit 18 worków o pojemności 120 litrów na rok możliwy będzie w ramach świadczenia dodatkowych usług w cenie 10,44 zł za 1 worek o pojemności 120 litrów, na podstawie zgłoszenia zapotrzebowania na ich wykonanie.

2. przyjęcie odpadów zielonych w Punkcie Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych w Rozwarzynie będzie możliwe bez ograniczeń ilości po ich dostarczeniu przez właściciela nieruchomości.
Odbiór odpadów zielonych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rozwarzynie w cenie 208,76 zł za 1 Mg, na podstawie zgłoszenia zapotrzebowania na ich wykonanie.
 
II.  ograniczenie ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych:

1. w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbierane będą odpady budowlane i rozbiórkowe bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałej / lokalu do 1 m3 na rok.

Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych  bezpośrednio z nieruchomości zamieszkałej / lokalu ponad limit 1 m3 na rok możliwy będzie w ramach świadczenia dodatkowych usług w łącznej cenie 158,04 zł za 1 m3, na podstawie zgłoszenia zapotrzebowania na ich wykonanie.

2. Przyjęcie odpadów budowlanych i rozbiórkowych w Punkcie Selektywnej Zbiórki odpadów Komunalnych w Rozwarzynie będzie możliwe bez ograniczeń ilości po  ich dostarczaniu przez właściciela nieruchomości.

Odbiór odpadów budowlanych i rozbiórkowych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Rozwarzynie 83,76 zł za 1 Mg, na podstawie zgłoszenia zapotrzebowania na ich wykonanie.

 
Informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na "Świadczenie usług na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy" został wyłoniony Wykonawca tj. Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Nakle Spółka z o.o.
W/w Wykonawca będzie odbierał odpady komunalne objęte przedmiotem zamówienia w okresie od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
inwest2.png