720mm_baner.jpg
Portal
Gen. Jan Władysław Julian Chmurowicz
21.09.2017 Tomasz Rogacki
grafika

Tytuł Honorowego Obywatela otrzymał na podstawie uchwały rady miejskiej z 30 października 1937 r.

 

Jan Władysław Julian Chmurowicz urodził się 31 grudnia 1887 r. w Przeworsku, w rodzinie rzemieślniczo-kupieckiej. Szkołę realną ukończył w rodzimym mieście, następnie uczęszczał do gimnazjum w Jarosławiu, IV Gimnazjum Klasycznego w Krakowie, gdzie zdał maturę (1900 – 1908). Studiował prawo w Uniwersytecie Jagiellońskim, a od 1912 r. pracował jako urzędnik ruchu w dyrekcji kolei we Lwowie.

W 1909 r. rozpoczął 1-roczną służbę wojskową w armii austriackiej, podczas której ukończył szkołę oficerską. W stopniu podporucznika w armii austriackiej walczył na froncie włoskim (1915-1918),  kończąc służbę w stopniu kapitana. Od listopada 1918 w wojsku polskim, w 1920 awansował na majora, w 1924 – na pułkownika. Przez cały czas służył w artylerii. 15 grudnia 1934 r. powołany na dowódcę 15 DP w Bydgoszczy. Od 19 sierpnia 1937 r. – zastępca dowódcy Okręgu Korpusu nr X w Przemyślu.

Od 9 września 1939 r. był dowódcą obrony Przemyśla. Trafił do niewoli niemieckiej, którą spędził kolejno w siedmiu obozach jenieckich, m.in. w Oflagu IIC Woldenberg, gdzie był konspiracyjnym komendantem obozu. Po wyzwoleniu wrócił do kraju. Pracował w spółdzielczości. Udzielał się w zarządzie Towarzystwa Strzeleckiego "Bractwo Kurkowe" w Krakowie. Zmarł 5 listopada 1965 r. w Szpitalu Wojskowym w Krakowie. Jego pogrzeb był wielką manifestacją patriotyczną i religijną.

Odznaczenia: Krzyż Srebrny Orderu Wojskowego Virtuti Militari (1912), Krzyż Walecznych (czterokrotnie), Złoty Krzyż Zasługi, Medal Pamiątkowy za Wojnę 1918-1921, Medal Dziesięciolecia Odzyskania Niepodległości, Medal za długoletnią służbę (srebrny i brązowy), Honorowa Odznaka Orlęta, Odznaka Honorowa Gwiazda Przemyśla, Order Orła Bialego III klasy (Jugosławia), Medal 10. Rocznicy Wojny Niepodległościowej (Łotwa).

 

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
inwest2.png