Portal
Strefa płatnego parkowania
02.02.2018 Straż Miejska
grafika

Kontroli wykonania obowiązku opłacenia postoju w Strefie Płatnego Parkowania (SPP) wykonują Kontrolerzy SPP. Są to pracownicy Nakielskiej Administracji Domów Mieszkalnych.

W przypadku stwierdzenia nieopłaconego lub przedłużonego postoju kontroler wystawia zawiadomienie     o nałożeniu opłaty dodatkowej i wkłada je za wycieraczkę parkującego pojazdu.

Zawiadomienie nie jest mandatem karnym.

Strażnicy miejscy, na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 9 Ustawy o strażach gminnych oraz Zarządzenia Nr 2/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 08 stycznia 2016 roku wprowadzające zmiany do Zarządzenia w sprawie konwojowania dokumentów, przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych przez Straż Miejską Nakło nad Notecią dla potrzeb Gminy Nakło nad Notecią, wykonują konwoje na potrzeby SPP.

 Funkcjonowanie Strefy Płatnego Parkowania w Nakle nad Notecią reguluje:

 

 1. Uchwała Nr XVIII/311/2016 Rady Miejskiej w Nakle nad Notecią z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania na terenie miasta Nakło nad Notecią oraz wysokości opłat za parkowanie i sposobu ich pobierania.
 2. Regulamin stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 56/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią       z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu korzystania      z miejsc postojowych znajdujących się na terenach stanowiących własność Gminy Nakło nad Notecią.
 3.  Zarządzenie Nr 170/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią z dnia 28.08.2017 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 56/2016 z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu korzystania z miejsc postojowych znajdujących się na terenach stanowiących własność Gminy Nakło nad Notecią.

Za parkowanie pojazdów samochodowych w wyznaczonych miejscach parkingowych w strefach płatnego parkowania pobiera się opłaty. Opłaty pobiera się za parkowanie w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach od 08:00 do 17:00 za wyjątkiem świąt.

 

Opłaty jednorazowe za parkowanie pojazdu w  strefie wynoszą:

a) 1,00 zł za pierwsze pół godziny parkowania,

b) 2,00 zł za godzinę parkowania,

c) 4,40 zł za dwie godziny parkowania,

d) 7,20 zł za trzy godziny parkowania,

e) 2,00 zł dodatkowo za każdą następną godzinę parkowania.

Dla osób, które często korzystają z płatnego parkowania możliwe jest wykupienie abonamentu upoważniającego do parkowania strefie.

Opłaty abonamentowe w Strefie Płatnego Parkowania wynosi :

a)      40 zł za 1 miesiąc na wskazana parking w SPP,

b)      100 zł za 1 miesiąc na parkingi w całej SPP.

Abonament jest  przypisany do konkretnego pojazdu, nie jest to abonament tzw. na okaziciela. Dodać należy, że wykupienie abonamentu nie gwarantuje stałego miejsca parkingowego w strefie.

Zgodnie z wymieniona powyżej Uchwałą RM  ustalono zwolnienie z wnoszenia opłaty parkingowej dla:

 1. Osób niepełnosprawnych posiadających kartę parkingową w rozumieniu ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym .
 2. Instytucji obsługujących przewóz osób niepełnosprawnych, mających trudności
  w poruszaniu się, podczas wykonywania czynności statutowych pojazdami samochodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi.
 3. Kierujących motocyklami.
 4. Służby obsługi miasta podczas wykonywania obowiązków służbowych pojazdami samochodowymi zewnętrznie trwale oznakowanymi.
 5. Straż Miejska.
 6. Zakład Robót Publicznych.
 7. Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych.
 8. Pogotowie energetyczne, gazowe, ciepłownicze, teletechniczne, wodnokanalizacyjne, pojazdy obsługi medycznej, straż pożarna, policja.
 9. Pojazdów wykorzystywanych przez Urząd Miasta i Gminy do celów służbowych.
 10. Pojazdów prywatnych pracowników Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią oraz Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, wykorzystywanych do celów służbowych.
 11. Oznakowanych pojazdów PCK.

 

Opłatę za parkowanie uiszcza się w parkomatach zainstalowanych w pobliżu miejsc parkingowych. Otrzymany dowód wniesienia opłaty- bilet parkingowy należy umieścić w pojeździe za przednią szybą        w sposób widoczny i umożliwiający odczytanie z zewnątrz.

Bilet:

1.Obowiązkiem osoby parkującej pojazd samochodowy w Strefie Płatnego Parkowania, jest  niezwłoczne wykupienie biletu w parkomacie.

2.Zakup biletu powinien nastąpić za cały przewidywany czas postoju.

3.Bilet wykupiony na określony czas można wykorzystać w całej Strefie Płatnego Parkowania.

4.Niepełne wykorzystanie opłaconego czasu parkowania nie uprawnia do żądania zwrotu uiszczonej opłaty.

5.W przypadku awarii parkomatu kierowca powinien powiadomić telefonicznie operatora SPP i wykupić bilet w najbliższym parkomacie.

6.Bilety postojowe muszą być umieszczone pod przednią szybą pojazdu, w sposób czytelny dla kontrolera.

7.Bilet umieszczony w jakimkolwiek innym miejscu lub położony w sposób nieczytelny skutkuje wystawieniem zawiadomienia o opłacie dodatkowej.

8.Brak biletu z parkomatu skutkuje wystawieniem zawiadomienia o opłacie dodatkowej.

9.Parkowanie po upływie czasu określonego na bilecie, powoduje wystawieniem zawiadomienia o opłacie dodatkowej.

                       

Opłaty dodatkowe:

W dniu wystawienia przez kontrolera zawiadomienia /za brak biletu parkingowego lub przekroczenia czasu postoju/ i kolejnym dniu powszednim obowiązuje opłata ulgowa w kwocie 15 złotych.

Po upływie tego terminu (14 dni od wystawienia zawiadomienia) obowiązuje opłata podstawowa w kwocie 50 złotych.

Opłaty można wnosić w kasie Biura SPP bądź przelewem bankowym na wskazany numer konta. W tytule należy podając numer rejestracyjny pojazdu i numer zawiadomienia.

Biuro SPP czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.30.

Nieuiszczenie opłaty w ciągu 14 dni od wystawienia zawiadomienia będzie skutkowało dalszym postępowaniem egzekucyjnym.

                      

Anulacje opłaty dodatkowej można dokonać  poprzez:

 

 1. Okazanie w dniu wystawienia zawiadomienia i w następnym dniu roboczym w Biurze SPP biletu zakupionego w czasie nie przekraczającym 5 min od wystawienia zawiadomienia;
 2. Po dokonaniu dopłaty za przekroczony czas postoju (liczony w pełnych godzinach) w Biurze SPP       w dniu wystawienia zawiadomienia i kolejnym dniu roboczym;
 3. Okazania w dniu wystawienia zawiadomienia i kolejnym dniu roboczym ważnego identyfikatora abonamentowego lub karty parkingowej.

 

Dane kontaktowe:

 

Nakielska Administracja Domów Mieszkalnych Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią

Biuro Strefy Płatnego Parkowania ul. B. Krzywoustego 7A 89-100 Nakło nad Notecią

Tel. 52 322 39 81

Nr. Konta: 90 8179 0009 0000 6002 2000 0040

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
inwest2.png
baner_ostrzezenie1.png
powietrze_banner1.png
czystosc.png
mapa.png
przetargii.png
npp.png
radio.png
linki.png
magazyn nakielski.png
uwaga.png