Portal
Zamówienia
29.08.2017 Komunalne Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

   Aktualne ogłoszenia: 

 • (29.08.2017) Zakup wraz z dostawą nowego rębaka do gałęzipokaż
 • (28.08.2017) Zakup wraz z dostawą używanego samochodu ciężarowego - śmieciarkipokaż
 • (25.08.2017) Transport i utylizację przygotowanych do odbioru odpadów komunalnych w postaci przeterminowanych leków pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (20.06.2017) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (05.04.2017) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (30.03.2017) Zakup wraz z dostawą używanego samochodu ciężarowego - pojazd samowyładowczy z wyciągnikiem hakowym wraz z HDS. pokaż
 • (22.03.2017) Sukcesywne dostawy rur i armatury WOD-KAN do siedziby Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią. pokaż
 • (20.03.2017) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (20.03.2017) Zakup wraz z dostawą używanych pojemników na odpady o pojemności 120 litrów w ilości 857 sztuk, o pojemności 240 litrów w ilości 238 sztuk oraz o pojemności 1100 litrów w ilości 163 sztuk. pokaż
 • (13.03.2017) Wykonanie przewiertów sterowanych dla instalacji tłocznych oraz grawitacyjnych dla KPWiK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią. pokaż
 • (03.03.2017) Przywrócenie do stanu pierwotnego nawierzchni asfaltowych i z polbruku po awariach sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz prowadzonych inwestycjach. pokaż
 • (20.02.2017) Wykonanie przewiertów sterowanych dla instalacji tłocznych oraz grawitacyjnych dla KPWiK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią. pokaż
 • (08.02.2017) Bezgotówkowy zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej do pojazdów i maszyn KPWiK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią. pokaż
 • (25.01.2017) Zakup wodomierzy do zimnej wody z cechą legalizacyjną roku 2017 oraz półśrubunków do tych wodomierzy z dostawą do siedziby KPWiK Sp. z o.o. w Nakle. pokaż
 • (24.01.2017) Zakup wraz z dostawą używanego samochodu ciężarowego – wywrotki z HDS. pokaż
 • (18.01.2017) Zakup nowej koparko-ładowarki z dostawą do siedziby KPWiK Sp. z o.o. w Nakle. pokaż
 • (16.01.2017) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią. pokaż
 • (05.01.2017) Zakup wraz z dostawą używanego samochodu ciężarowego – wywrotki z HDS. pokaż
 • (05.01.2017) Zakup wodomierzy do zimnej wody z cechą legalizacyjną roku 2017 oraz półśrubunków do tych wodomierzy z dostawą do siedziby KPWiK Sp. z o.o. w Nakle. pokaż
 • (04.01.2017) Prowadzenie obsługi geodezyjnej dla Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią w 2017. pokaż
 • (02.12.2016) Zakup wraz z dostawą używanego samochodu ciężarowego - śmieciarki. pokaż
 • (04.11.2016) Wykonanie rocznego przeglądu technicznego obiektów budowlanych będących w zarządzie KPWiK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią. pokaż
 • (13.10.2016) Badanie bilansu za 2016 rok. pokaż
 • (10.10.2016) Zakup wraz z dostawą używanych pojemników na odpady o pojemności 120 litrów w ilości 1020 sztuk, o pojemności 240 litrów w ilości 216 sztuk oraz o pojemności 1100 litrów w ilości 212 sztuk. pokaż
 • (12.09.2016) Remont kanalizacji sanitarnej Æ500 mm metodą crackingupokaż
 • (09.09.2016) Sprzedaż koparki kołowej O&K MH4 - własność KPWiK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią. pokaż
 • (26.08.2016) Sprzedaż koparki kołowej typ MH4 - własność KPWiK Sp. z o.o. w Nakle nad Noteciąpokaż
 • (08.08.2016) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Noteciąpokaż
 • (22.06.2016) Zakup z dostawą do siedziby Zamawiającego używanej koparki kołowej. pokaż
 • (22.04.2016) Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku przy ulicy M. Drzymały 1 w Nakle nad Notecią. pokaż
 • (25.03.2016) Sprzedaż samochodu ciężarowego Jelcz - własność KPWiK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią. pokaż
 • (25.03.2016) Sprzedaż samochodu Hyundai H100 - własność KPWiK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią. pokaż
 • (25.03.2016) Sprzedaż samochodu Citroen Berlingo - własność KPWiK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią. pokaż
 • (14.03.2016 - unieważnione) Wykonanie remontu pomieszczeń w budynku przy ulicy M. Drzymały 1 w Nakle nad Notecią. pokaż
 • (07.03.2016) Zaprojektowanie kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Półwiejskiej, ul. M. Drzymały, ul. Piaskowej, ul. Wzgórze Wodociągowe w Nakle nad Notecią (zgodnie z lokalizacją zaznaczoną na mapie)pokaż
 • (18.02.2016) Sukcesywne dostawy rur i armatury do siedziby Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągow i Kanalizacji sp z o.o. w Nakle nad Notecią. pokaż
 • (12.02.2016) Przywrócenie do stanu pierwotnego nawierzchni asfaltowych i z polbruku po awariach sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz prowadzonych inwestycjach. pokaż
 • (02.02.2016) Prowadzenie obsługi geodezyjnej dla Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Nakle nad Notecią w roku kalendarzowym 2016 pokaż

  

Archiwum zamówień:

 

 • (30.12.2015) Zakup wodomierzy do zimnej wody firmy Apator - PoWoGaz z cechą legalizacyjną roku 2016 oraz półśrubunków do tych wodomierzy z dostawą do siedziby KPWiK Sp. z o.o. w Nakle pokaż
 • (15.12.2015) Bezgotówkowy zakup oleju napędowego i benzyny bezołowiowej do pojazdów i maszyn KPWiK w Nakle nad Notecią pokaż
 • (14.10.2015) Zaprojektowanie kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Powstańców Wielkopolskich w miejscowości Trzeciewnica, gmina Nakło nad Notecią pokaż
 • (27.03.2015) Sukcesywne dostawy rur i armatury  do siedziby Komunalnego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp z o.o. w Nakle nad Notecią pokaż
 • (11.03.2015) Wykonanie pięcioletnich przeglądów technicznych budynków będących w zarządzie KPWiK Sp. z o.o. w Nakle pokaż
 • (12.02.2015) Zakup wodomierzy z cechą legalizacyjną roku 2015 oraz półśrubunków do tych wodomierzy z dostawą do siedziby KPWiK Sp. z o.o. w Nakle pokaż
 • (19.12.2014) Sprzedaż zbiorników filtracyjnych wody Culligan Hi-Flo6 UB100 - 3 szt.
 • (9.12.2014) Zaprojektowanie i budowa hali stalowej do składowania odwodnionych i zhigienizowanych osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubaszcz, gm. Nakło  (dz. nr 136/5)  pokaź
 •  (3.11.2014) Badanie bilansu za 2014 rok pokaż
 • (13.10.2014) Świadczenie usług utrzymania czystości w obiektach KPWIK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią pokaż
 • (02.09.2014) Zaprojektowanie, zbudowanie i wdrożenie systemu ewidencji selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej (minipszoki) na terenie gminy Nakło nad Notecią pokaż
 • (25.07.2014) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią pokaż
 • (20.03.2014) Sprzedaż odpadów i surowców wtórnych z terenu miasta i gminy Nakło nad Notecią pokaż
 • (22.01.2014) Przywrócenie do stanu pierwotnego nawierzchni asfaltowych i z polbruku po awariach sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz prowadzonych inwestycjach pokaż
 • (10.12.2013) Zaprojektowanie i budowa hali stalowej do składowania odwodnionych i zhigienizowanych osadów ściekowych na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubaszcz, gm. Nakło (dz. nr 136/5)  pokaż
 • (10.12.2013) Badanie bilansu za 2013 rok   pokaż
 • (24.10.2013) Świadczenie usług utrzymania czystości w obiektach KPWIK Sp. z o.o. w Nakle nad Notecią   pokaż
 • (04.10.2013)  Zaprojektowanie kanalizacji deszczowej w miejscowości Ślesin. Inwestycja obejmie następujące ulice: Dębową, Sosnową, Świerkową, Brzozową, Lipową, Kasztanową, Jarzębinowa o długości powyżej 1 km  pokaż
 • (30.09.2013) Dostawa, montaż, uruchomienie i legalizacja fabrycznie nowej wagi samochodowej zagłębionej o udźwigu minimalnym 60T wraz z wyświetlaczem i oprogramowaniem komputerowym   pokaż
 • (30.08.2013) Zakup wózka widłowego spalinowego z okresem eksploatacyjnym do 3 lat – udźwig 1,5 do 2 ton pokaż
 • (20.08.2013) Zakup belownicy hydraulicznej do prasowania odpadów selektywnych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych pokaż
 • (25.07.2013) zaprojektowanie kanalizacji deszczowej w miejscowości Nakło nad Notecią. Inwestycja obejmie następujące ulice: Strażacka, Jackowskiego, Krzywoustego, Gimnazjalna oraz odcinek Dworcowej od skrzyżowania z ul. Ks. Skargi pokaż
 • (22.07.2013) Roboty budowlane polegające na zmianie sposobu użytkowania budynku garażowo-magazynowego polegającej na przystosowaniu do przeładunku odpadów komunalnych pokaż
 • (4.07.2013) Odbiór odpadów segregowanych do recyklingu
 • (8.07.2013) Roboty budowlane polegające na wybudowaniu punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) wraz z dostawą kontenerów pokaż
 • (28.05.2013) Dostawa kontenerów (pawilonów) do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych składających się z części socjalnej i roboczej w roku 2013 pokaż
 • (20.02.2013) zaprojektowanie sieci wodociągowej w miejscowości Nakło nad Notecią - okolice Zielone Wzgórze pokaż
 • (20.02.2013) zaprojektowanie sieci wodociągowej w miejscowości Nakło nad Notecią - okolice ulicy Karnowskiej pokaż
 • (20.02.2013) zaprojektowanie sieci wodociągowej w miejscowości Nakło nad Notecią - okolice ul. Staszica-Olszewskiej pokaż
 • (18.01.2013) zakup wodomierzy z cechą legalizacyjną roku 2013 oraz półśrubunków do tych wodomierzy z dostawą do siedziby KPWiK Sp. z o.o. w Nakle pokaż

 • (4.01.2013) bezgotówkowy zakup oleju napędowego do pojazdów i maszyn KPWiK w Nakle nad Notecią pokaż

 • (21.12.2012) przywrócenie do stanu pierwotnego nawierzchni asfaltowych i z polbruku pokaż
 • (02.11.2012) badanie bilansu za 2012 rok pokaż
 • (28.09.2012) zakup nowej koparko-ładowarki marki CASE 580T z dostawą do siedziby KPWiK Sp. z o.o. w Nakle pokaż
 • (10.07.2012) zaprojektowanie i budowa hali na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubaszcz, gm. Nakło (dz. nr 136/5) pokaż
 • (unieważniony) budowa wiaty na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubaszcz, gm. Nakło pokaż
 • (10.05.2012) budowa wiaty na terenie oczyszczalni ścieków w miejscowości Lubaszcz, gm. Nakło pokaż
 • (27.04.2012) Zapytanie o cenę - zaprojektowanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ślesin pokaż
 • (23.03.2012) Wywóz osadów ściekowych pokaż
Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
inwest_banner.png
pl_czystosc2b.png
baner_ostrzezenie.png
powietrze_banner.png
Beznazwy-1.png
baner_przetargi_310_130.png
kawka.png
profil zaufany.png
profil zaufany.png
baner_ePUAP_324_130_biale.png
historia.png
Beznazwy-1 - Kopia (2).png
radio.jpg
baner_CEIDG_324_130.png
dowo.png
Beznazwy-1.png
LOGO-poziom-rozw-internet.jpg