Portal
Nowe obowiązki dla podmiotów prowadzących punkty skupu
13.11.2018 Szymon Niemczewski

Przypominamy, że od 1 stycznia tego roku obowiązują nowe regulacje dla podmiotów, w tym punktów skupu surowców wtórnych, zbierających odpady będące frakcjami odpadów komunalnych – papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) tego rodzaju podmioty są zobowiązane do sporządzania rocznych sprawozdań za poprzedni rok kalendarzowy i przekazywania ich burmistrzowi miasta w terminie do 31 stycznia.

Pierwsze sprawozdanie będzie dotyczyło 2018 roku.  Formularz rocznego sprawozdania sporządzanego przez podmiot zbierający odpady komunalne stanowiące frakcje odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, jest załącznikiem nr 3 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 26 lipca (Dz.U. poz. 1627 z 2018 r.) w sprawie wzoru sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Treść rozporządzenia dostępna jest na stronie:
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001627

Wzór sprawozdania dostępny w plikach do pobrania.

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
inwest_banner.png
pl_czystosc2b.png
baner_ePUAP_324_130_biale.png
historia.png
Beznazwy-1 - Kopia (2).png
radio.jpg
baner_CEIDG_324_130.png
dowo.png
Beznazwy-1.png
LOGO-poziom-rozw-internet.jpg