720mm_baner.jpg
Portal
Ksiądz kanonik Marian Wróblewicz
28.10.2016
grafika

Tytuł „Honorowy Obywatel Nakła nad Notecią” nadała Rada Miejska w Nakle nad Notecią w dniu 31 maja 2001 roku.

 

Ksiądz kanonik Marian Wróblewicz urodził się 11 lutego 1936 roku. Dziadkowie ze strony matki i ojca pochodzą z Nakła nad Notecią. Ukończył III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy, którą ukończył egzaminem dojrzałości w 1954 roku.
W latach 1954-1960 studiował na Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie. Święcenia kapłańskie otrzymał 11 czerwca1960 roku z rąk księdza kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Pierwszą posługę wikariusza pełnił w parafii św. Jana w Mogilnie, w okresie od 1 lipca 1960 do 30 września 1961 roku. W październiku 1961 roku podjął studia na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które ukończył z tytułem magistra prawa kanonicznego.

Od lipca 1965 został notariuszem w Kurii Metropolitarnej w Gnieźnie oraz ceremoniarzem w Bazylice Prymasowskiej w Gnieźnie. Od września 1967 roku był prefektem w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie oraz wykładowcą ceremonii i rytu w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie.

Pierwszego grudnia 1981 roku został proboszczem Parafii Katedralnej w Gnieźnie.
3 sierpnia 1978 roku został mianowany Kanonikiem Honorowym Kapituły Kolegiaty Św. Jerzego w Gnieźnie, Z dniem 6 czerwca 1980 roku – Kanonikiem Generalnym Kapituły Kolegiaty Św. Jerzego w Gnieźnie. W listopadzie 1981 roku został przewodniczącym Archidiecezjalnej Komisji Liturgicznej, a od 1983 roku mianowany Kanonikiem Honorowym Kapituły Prymasowskiej w Gnieźnie. Od lutego 1974 roku do dnia dzisiejszego jest Sędzią w Gnieźnieńskim Trybunale Metropolitarnym.

Od 1 lipca 1988 roku jest proboszczem parafii pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika w Nakle nad Notecią. Od 1990 roku sprawował funkcję dziekana dekanatu nakielskiego.

Z jego inicjatywy, a sam jak podkreśla - dzięki dobroci i ofiarności parafian, w nakielskim kościele wykonano szereg prac remontowych i modernizacyjnych:
- dokończenie budowy Domu Parafialnego,
- wyłożenie kostką otoczenia kościoła,
- zamontowanie nowych ławek w kościele,
- odnowienie witraży,
- położenie nowego dachu,
- pomalowanie i pozłocenie kościoła,
- gruntowny remont organów kościelnych,
- utworzenie cmentarza dla parafii pw. Św. Stanisława,
- zainstalowanie nowoczesnego nagłośnienia w kościele,
- przebudowa zakrystii,
- modernizacja centralnego ogrzewania w kościele i Domu Parafialnego,
- budowa Domu Pogrzebowego na cmentarzu parafialnym w Nakle nad Notecią.
Jest współorganizatorem koncertów organowych i pieśni religijnych.
24 czerwca 2011 r. odprawił ostatnią mszę św., przechodząc na emeryturę.

Zmarł po długiej i ciężkiej chorobie w dniu 27 października 2016 r. w wieku 80 lat.

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
inwest2.png