Portal
Obejście Nakła południe-północ
21.10.2014
grafika
Powiązane galerie:
Powiązane pliki:

Droga nr 241 biegnąca przez Nakło stanowi ciąg komunikacyjny na trasie południe – północ. Rosnące natężenie ruchu kołowego, zwłaszcza ciężkich pojazdów, wpływa negatywnie na stan zabudowy, zwłaszcza tej starej, a zarazem powoduje znaczne stężenie w powietrzu substancji szkodliwych. Stąd konieczność wybudowania południowej obwiedni miasta, która zapewni wyprowadzenie ruchu ciężkich pojazdów poza jego obszar.

Obwiednia będzie miała następujący przebieg: na południowym wlocie drogi wojewódzkiej nr 241 do Nakła (ul. Poznańska), w odległości ok. 150 m od Rynku, powstanie rondo, z którego droga będzie biegła w kierunku wschodnim, przecinając ul. Notecką. Ułożona zostanie po południowej stronie cieku wodnego Śleska terenami użytkowanymi rolniczo, omijając od południa zabudowę ulicy Długiej. Dochodząc do ul. Potulickiej po prawej stronie ominie stawy rybne. Na skrzyżowaniu z ul. Potulicką kolejne rondo.

Dalej droga skręci w kierunku północnym i przekroczy Śleskę. Po lewej stronie ominie wielorodzinne budynki mieszkalne przy ul. Rudki. Nad ul. Rudki zaprojektowano wiadukt. Potem trasa została wytyczona po nasypie dawnej kolejki wąskotorowej, który od strony wschodniej przylega do placów składowych Cukrowni Nakło. Z lewej strony przewidziano zjazd do cukrowni (ul. Bydgoska). Następnie obwiednia przekracza linię kolejową Bydgoszcz – Piła po śladzie istniejącego tzw. mostu cukrowskiego i dochodzi do ul. Nowej. Tam kolejne rondo, z którego ruch wyprowadzony będzie ul. Nową w kierunku północno-wschodnim, łącząc się z 10.

PARAMETRY TECHNICZNE
Klasa drogi - G
Prędkość projektowa - 60 km/h
Nawierzchnia - bitumiczna
Szerokość jezdni - 2 x 3,5 m
Pochylenie poprzeczne jezdni na odcinku prostym - 2%
Obciążenie na oś – 115 kN
Łączna długość odcinka objętego inwestycją wyniesie 2250,57 m.

Budowa ruszyła w 2013 r. wykonaniem pierwszego etapu – od ul. Nowej do ul. Potulickiej. Cała obwiednia ma kosztować ok. 52 mln zł. Połowa kosztów ma być pokryta przez Urząd Marszałkowski i ze środków UE.

 

 

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
inwest2.png