Portal
Wpis do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie i inne usługi noclegowe
08.07.2013
grafika

Zgodnie z zapisami z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. nr 223 poz. 2268 z późn. zm.) przedsiębiorca przed podjęciem działalności obowiązany jest zgłosić obiekt (tzw. niekategoryzowane czyli inny niż: hotel, motel, pensjonat, kemping, dom wycieczkowy, schronisko młodzieżowe, schronisko) do ewidencji prowadzonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Nakło nad Notecią - zgodnie z art. 39 ww. ustawy.
W związku z powyższym, prosimy wszystkich przedsiębiorców i rolników, którzy prowadzą (bez zgłoszenia) na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią usługi hotelarskie i inne usługi noclegowe o niezwłoczne złożenie wniosku o wpis obiektu do ewidencji lub zaprzestanie świadczenia w/w usług. Jednocześnie prosimy właścicieli wszystkich już funkcjonujących obiektów o zweryfikowanie i uaktualnienie dokonanych przez siebie wpisów.
Agroturystyka – wg art. 21 ust. 1 pkt. 43 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych – Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm., jest to wynajem pokoi gościnnych, w budynkach mieszkalnych położonych na terenach wiejskich w gospodarstwie rolnym, osobom przebywającym na wypoczynku, jeżeli liczba wynajmowanych pokoi nie przekracza 5.

Podstawa prawna:
• Art. 35 ust. 2, art. 38 ust. 3, art. 39 ust. 3 i 4 oraz art. 40 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 223, poz. 2268, z późn. zm.)
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169).
• Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)
Uwagi:
• Na terenie Miasta i Gminy Nakło nad Notecią ewidencję obiektów świadczących usługi hotelarskie, niebędących obiektami hotelarskimi oraz ewidencję pól biwakowych prowadzi Burmistrz Miasta i Gminy Nakło nad Notecią.
Ewidencja ta nie obejmuje następujących obiektów hotelarskich: hoteli, moteli, pensjonatów,  kempingów, domów wycieczkowych, schronisk i schronisk młodzieżowych.
• Podmiot świadczący usługi hotelarskie w obiekcie zgłoszonym do ewidencji ma obowiązek przekazywania informacji do Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią o następujących zmianach 
- zaprzestaniu świadczenia usług hotelarskich,
- uzyskaniu zaszeregowania do odpowiedniego rodzaju obiektu hotelarskiego,
- zmianie działalności sezonowej na stałą lub odwrotnie,
- zmianie liczby pokoi lub miejsc noclegowych,
- zmianie nazwy obiektu lub danych teleadresowych.
• Upoważnieni pracownicy Urzędu Miasta i Gminy Nakło nad Notecią mają prawo kontrolować, w zakresie swojej właściwości miejscowej, przestrzeganie wymagań określonych w art. 35 ustawy o usługach turystycznych, w stosunku do wszystkich obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie.
______________________________________________________________________________________
Dodatkowe informacje można uzyskać: 
Wydział Organizacyjny i Obsługi Mieszkańców – DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA lok. 15

Tel. 52 386 79 78

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
inwest2.png