Portal
Przystanek 2: Droga Anieli hrabiny Potulickiej
25.07.2012
grafika

Droga hr. Anieli Potulickiej prowadzi skrajem lasów leśnictwa Potulice z Występu do dawnego pałacu hrabiów Potulickich w Potulicach.

 

W drodze mijamy bór mieszany, w którym rośnie około 100-letni drzewostan sosny pospolitej z domieszką dębu, lipy, brzozy, robinii akacjowej i klonu. Warstwę podszytu tworzą: czeremcha, kruszyna, dziki bez czarny, malina i jeżyna.

 

Z lewej w prześwitach pomiędzy drzewami roztacza się widok na pradolinę Wisły i leżący w oddali nad Kanałem Bydgoskim rezerwat przyrody „Łąki Ślesińskie” - stanowisko reliktowej brzozy niskiej i ostoi ptactwa wodnego. Na trasie widoczny efekt szkodliwej działalności człowieka – spalony fragment 12 letniego młodnika, w miejscu, którego posadzono sosny i modrzewie.

 

Sosna pospolita (Pinus silvestris) – światłolubny gatunek iglasty, podstawowy składnik drzewostanów w Polsce niżowej. Naturalny zasięg sosny obejmuje Europę północną, środkową i wschodnią oraz Syberię. Wysypowo spotykamy ją także w zachodniej i północnej części kontynentu. Optymalne warunki wzrostu drzewo znajduje w Polsce i w krajach nadbałtyckich. Odporna na zmienne warunki glebowe, rośnie zarówno na ziemiach skrajnie ubogich jak i zasobnych i wilgotnych. W sprzyjających warunkach osiąga 40 – 45 m wysokości, żyje 200 – 300 lat. Igły po 2, szarozielone (3 – 8 cm długości), łuski wąskie i sztywne.

 

Fragment boru mieszanego w WystępieBór mieszany – zbiorowiska leśne ma glebach mniej żyznych, w których rosną drzewostany złożone z gatunków iglastych i liściastych

 

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
inwest2.png