Portal
Przystanek 3: Dęby Potulickie
25.07.2012
grafika

Przemierzamy las mieszany, którego drzewostan posiada znaczące walory przyrodnicze. Występuje tu skupisko 32 dębów bezszypułkowych – pomników przyrody, liczących około 260 lat. Z lewej strony ścieżki, w oddziale 144 d leśnictwa Potulice rośnie 15 dębów, o obwodzie w pierścienicy od 445 cm do 290 cm.

 

Z prawej strony ścieżki w oddziale 144 g leśnictwa Potulice występuje 17 dębów o obwodzie w pierśnicy od 380 cm do 300 cm. W otoczeniu dębów rosną buki, jesiony, jawory, sosny i daglezje. Warstwę podszytu tworzą: szakłak, dereń, czeremcha i bez koralowy. Panują tu korzystne warunki życia dla wielu owadów, ptaków i ssaków. Żyją tu liczne gatunki sikor, ptaków gnieżdżących się w dziuplach drzew, takich jak dzięcioł duży. W krzewach podszytu i runie leśnym znajdują schronienie liczne ssaki – mysz zaroślowa, wiewiórka, zając, królik, lis, dzik, sarna, jeleń.

 

Na trasie mijamy punkt retencji wodnej, którego zadaniem jest utrzymanie wyższego poziomu wód podziemnych w lesie. Zatrzymanie i magazynowanie (retencjonowanie) wody ma bezcenne znaczenie dla roślin i zwierząt tworzących ekosystem lasu.

 

Dąb bezszypułkowy – Quercus petraea ( Q.sessilis) okazałe drzewo osiągające wysokość 20 – 30 m, pień długi, widoczny prawie do wierzchołka korony, kora ciemna, głęboko spękana. 
Owoce – żołędzie bez szypułek, po 2 – 5 osadzone bezpośrednio na gałązkach. Liście osadzone są na długich ogonkach, nasada liścia klinowata. Może żyć 400 – 500 lat. 
Występuje prawie na terenie całego kraju, z wyjątkiem północno  -wschodnich obszarów.

Las mieszany – zbiorowisko leśne na glebach bardziej żyznych w których rosną drzewostany złożone z gatunków drzew liściastych i iglastych.

 

 

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
inwest2.png