Portal
Przystanek 8: Dolina Noteci
25.07.2012
grafika

Trasa ścieżki przebiega przez malownicze krajobrazy nadnoteckie. W drodze obserwujemy gatunki roślin, drzew i krzewów specyficznych dla terenów podmokłych. Wśród  wielu gatunków dominują: kupkówka pospolita, wiechlina łąkowa, wiechlina zwyczajna, jaskier ostry szczaw, zwyczajny.

Miejscami wzdłuż rowów melioracyjnych przecinających Dolinę Noteci występują zbiorowiska pałki szerokolistnej, trzciny, tataraku, manny wodnej, irysa żółtego i zbiorowiska turzyc.

 

Trzcina pospolita, fot. K. KabacińskiKrajobraz nadnotecki urozmaicają krzewy wierzby szarej i wiciowej. Wśród nich rosną pojedyńcze okazy: kaliny koralowej, czeremchy zwyczajnej, szakłaku, olszy czarnej i bzu czarnego.

Są one siedliskiem wielu gatunków zwierząt, od owadów po zwierzynę płową.
Wśród ptactwa  na szczególną uwagę zasługują: bocian biały, czapla siwa, łabędź niemy, kaczka krzyżówka, łyska, jaskółka, bąk.

 

Łabędź niemy z młodymi, fot. K. Kabaciński

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
inwest2.png