Portal
Rewitalizacja obszarów położonych w pobliżu ul. Kazimierza Wielkiego w Nakle nad Notecią
06.03.2014 Rodryk Szamlewski
grafika
Powiązane galerie:


Ze względu na wysoki stopień degradacji oraz niewykorzystany potencjał obszaru Parku im. Jana III Sobieskiego i okolic, w tym zły stan techniczny znajdujących się na terenie obszaru obiektów, brak odpowiedniej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej w innych częściach miasta a także ze względu na niską estetykę przedmiotowego obszaru, Gmina Nakło nad Notecią rozpoczęła realizację projekt pn. „Rewitalizacja obszarów położonych w pobliżu os. Kazimierza Wielkiego w Nakle nad Notecią”.


Przedmiotem projektu jest rewitalizacja tzw. II obszaru problemowego wyznaczonego w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Nakła nad Notecią. Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla miasta było jednym z niezbędnych elementów procesu pozyskania dofinansowania ze środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Zgodnie z założeniami dokumentu, w ramach działań podejmowanych na obszarze nr II wyselekcjonowanym na podstawie analizy wskaźników planowana jest rewitalizacja Parku im. Jana III Sobieskiego, którego obszar usytuowany jest pomiędzy stadionem miejskim, amfiteatrem, Nakielskim Ośrodkiem Kultury i pływalnią miejską.


Dla operacji zaplanowano następujące działania:

 

 • utwardzenie projektowanych ciągów pieszych i placów, utwardzenie przebudowywanych ciągów jezdnych, umocnienie piaszczystych ścieżek i ciągów pieszych, montaż balustrad;
 • budowa pochylni przeznaczonej dla osób niepełnosprawnych oraz schodów terenowych w Parku Jana III Sobieskiego,
 • budowa ścieżek edukacyjnych, (zdrowia, historycznej, biologicznej) na projektowanych chodnikach,
 • modernizacja i budowa nowego oświetlenia parkowego;
 • montaż ławek parkowych i wymianę ławek, montaż ławek wokół;
 • montaż koszy na śmieci i stojaków rowerowych;
 • budowa placu zabaw dla dzieci starszych - linowego o nawierzchni bezpiecznej;
 • doposażenie placu zabaw dla dzieci młodszych i wykonanie nawierzchni bezpiecznej;
 • budowa polany do ćwiczeń rekreacyjnych z urządzeniami fitness;
 • wykonanie na poszczególnych obszarach ogrodzenia panelowego;
 • budowa placu z fontanną - typu DRY PLAZA;  
 • projekt zieleni  na całym obszarze objętym zadaniem ;
 • przebudowa z rozbudową zaplecza szatniowego oraz sanitarnego stadionu;
 • wykonanie nawierzchni z trawy sztucznej oraz oświetlenia boiska treningowego;
 • budowa parkingu przy stadionie.


Całkowite wydatki projektu to 6,06 miliona złotych, w tym roboty budowlane, których (wyłonionym w przetargu) wykonawcą jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe PUBR Sp. z o.o.  to 5,77 miliona złotych. Pozostałą kwotę stanowią koszty opracowania niezbędnej dokumentacji oraz nadzór inwestorski.


Inwestycja uzyskała dofinansowanie z funduszy unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego – Oś priorytetowa 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy – Działanie 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast. Wysokość dofinansowania to blisko 4 miliony złotych.


Dzięki założonym działaniom rewitalizacyjnym obszar ten stanie się atrakcyjnym terenem rekreacyjnym oraz miejscem wypoczynku mieszkańców Nakła nad Notecią. Oferta programowa obszaru obejmować będzie zróżnicowane usługi sportu, kultury oraz edukacji. Podkreślone zostaną główne punkty widokowe parku oraz wyznaczone zostaną nowe miejsca rekreacji. Stworzenie parkingów buforowych oraz ścieżek rowerowych ułatwi dostęp do parku, a modernizacja ciągów pieszych umożliwi łatwe poruszanie się między atrakcjami obszaru przeznaczonymi dla różnych grup użytkowników.

 

 

Wyślij link mailem
WYPOWIEDZ SIĘ
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
inwest2.png